Specifieke Lerarenopleiding Godsdienst Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven

Maandag 28 September 2015 - 09:22:08

Specifieke Lerarenopleiding Godsdienst

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven

Wij planten de zaden die ooit zullen opschieten. (…)
We zijn slechts werklieden, geen Meester. We zijn dienaar, geen Messias.
We zijn de profeten van een toekomst die ons niet toebehoort.
(O. Romero)

1. Opleidingsonderdelen

THEORIE

PRAKTIJK

Algemene vakken

  • Leren en Onderwijzen
  • Onderwijs, opvoeding en samenleving

Vakdidactische vakken

Theologische vakken

  • Theologie, Religie en Onderwijs
  • Christendom en hedendaagse cultuur
  • Christelijke gemeenschap, identiteit en spiritualiteit
  • Bijbelse theologie en hermeneutiek

Stages

STUDIEPUNTEN

3. Formulieren

Download alle formulieren

Formulieren Stage 1

Formulieren Stage 2

Formulieren voor LIO

4. Werkinstrumenten

5. Algemene informatie

6. Praktisch

7. Informatie voor afstuderenden

Volg Thomas op