Leerkracht r.-k. godsdienst in het secundair onderwijs worden

Ik heb een diploma secundair onderwijs

Bisdom Brugge

Master in de godsdienstwetenschappen + SLO
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50000102.htm#bl=all

Professionele bachelor (dagonderwijs)

Professionele bachelor (avondonderwijs)

Bisdom Gent

Master in de godsdienstwetenschappen
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50000102.htm#bl=all

Professionele bachelor (dagonderwijs)

Professionele bachelor (afstandsonderwijs)

Bisdom Hasselt

Master in de godsdienstwetenschappen
KUL - Leuven: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50000102.htm#bl=all

Professionele bachelor (dagonderwijs)

https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/lerarenopleiding

Professionele bachelor (avondonderwijs)

https://www.ucll.be/

Bisdom Mechelen-Brussel

Master in de godsdienstwetenschappen
KUL - Leuven: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50000102.htm#bl=all

Professionele bachelor (dagonderwijs) BASO

Academische bachelor + Master in de godsdienstwetenschappen
KUL - Leuven: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50000102.htm#bl=all

Ik heb een diploma professionele bachelor (geen lerarenopleidingen)

Bisdom Antwerpen

Leraar secundair onderwijs (godsdienst – met eventueel verkorte studieduur):

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst (weekendonderwijs)

http://www.higwa.be/

Bisdom Brugge

SLO: CVO   +    diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://www.kerknet.be/

Professionele bachelor (dagonderwijs)

Professionele bachelor (avondonderwijs)

Bisdom Gent

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://sites.google.com/site/hdgigent/home

Professionele bachelor (geïndividualiseerde en verkorte trajecten)
Artevelde - Gent: http://www.arteveldehs.be/emc.asp?pageId=2164#studietrajecten

Professionele bachelor (afstandsonderwijs)
KAHO - Sint-Niklaas: http://www.odisee.be/[...]

CVO:
Samenwerking HDGI-Gent - CVO-Kisp-Gent : https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/32/diploma-van-leraar-lerarenopleiding

Bisdom Hasselt

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://www.kerknet.be/

Professionele bachelor (dagonderwijs)
https://www.ucll.be/studeren/professionele-bachelors

Professionele bachelor (avondonderwijs)
https://www.ucll.be/studeren/opleidingen-a-z?f%5B0%5D=field_study_type%3A40&f%5B1%5D=field_fields_of_interest%3A31

CVO

Samenwerking HIGW-Hasselt + CVO-Limlo
http://www.cvolimlo.be/

Bisdom Mechelen-Brussel

Verkorte academische bachelor Faculteit Godgeleerdheid
KUL - Leuven: http://www.kuleuven.be/thomas/godsdienstwetenschappen_studeren/#verkorte_bachelor

Master in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50310705.htm

aangevuld met SLO Godsdienst

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst (HIGW)
https://www.kerknet.be/

Professionele bachelor (dagonderwijs)

Ik heb een diploma professionele bachelor met pedagogisch bekwaamheidsbewijs maar zonder optie godsdienst

Bisdom Antwerpen

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst (weekendonderwijs)
http://www.higwa.be/

Bisdom Brugge

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://www.kerknet.be/


Professionele bachelor (dagonderwijs)

Professionele bachelor (avondonderwijs)

Bisdom Gent

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://sites.google.com/site/hdgigent/home

Professionele bachelor (geïndividualiseerde en verkorte trajecten)
Artevelde - Gent: http://www.arteveldehs.be/emc.asp?pageId=2164#studietrajecten

Professionele bachelor (afstandsonderwijs)
KAHO - Sint-Niklaas: http://www.odisee.be[...]

Bisdom Hasselt

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://www.kerknet.be/

Professionele bachelor (dagonderwijs)
https://www.ucll.be/studeren/professionele-bachelors

Professionele bachelor (avondonderwijs)
https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studerenBisdom Mechelen-Brussel

Bisdom Mechelen-Brussel

Verkorte academische bachelor Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
K.U.Leuven: http://theo.kuleuven.be/nl/toekomstigestudenten/verkorte-bachelor

Master in de theologie en de religiewetenschappen
K.U.Leuven: https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50310705.htm
aangevuld met SLO Godsdienst

diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst (HIGW)
https://www.kerknet.be/

Professionele bachelor (dagonderwijs)

Ik heb een masterdiploma EN GEEN pedagogisch bekwaamheidsbewijs

Bisdom Antwerpen

Bachelor in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (verkort programma)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

Leraar secundair onderwijs (godsdienst – met eventueel verkorte studieduur):

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst (weekendonderwijs)  
http://www.higwa.be

Bisdom Brugge

SLO: academisch of CVO + Certificaat in de godsdienstwetenschappen (60 sp)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50630363.htm
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm#bl=06

Bachelor in de godsdienstwetenschappen (verkort programma)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://www.kerknet.be/

Bisdom Gent

Certificaat in de godsdienstwetenschappen (60 sp)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm#bl=06

Bachelor in de godsdienstwetenschappen (verkort programma)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

Professionele bachelor (geïndividualiseerde en verkorte trajecten)

Professionele bachelor (afstandsonderwijs)

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://sites.google.com/site/hdgigent/home

CVO:
Samenwerking HDGI-Gent - CVO-Kisp-Gent : https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/32/diploma-van-leraar-lerarenopleiding

Bisdom Hasselt

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst

https://www.kerknet.be/

CVO

Samenwerking HIGW-Hasselt + CVO-Diepenbeek http://www.cvolimlo.be/

Bisdom Mechelen-Brussel

Certificaat in de godsdienstwetenschappen (60 sp)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm#bl=06

Bachelor in de godsdienstwetenschappen (verkort programma)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst (HIGW)
https://www.kerknet.be/

Ik heb een masterdiploma EN een pedagogisch bekwaamheidsbewijs

Bisdom Antwerpen

Bachelor in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (verkort programma)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

Leraar secundair onderwijs (godsdienst – verkorte studieduur)

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst (weekendonderwijs)
http://www.higwa.be/

Bisdom Brugge

Certificaat in de godsdienstwetenschappen (60 sp)

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm#bl=06

Bachelor in de godsdienstwetenschappen (verkort programma)

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
https://www.kerknet.be/

Bisdom Gent

Certificaat in de godsdienstwetenschappen (60 sp)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm#bl=06

Bachelor in de godsdienstwetenschappen (verkort programma)
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst
http://www.hdgi.be

Professionele bachelor (geïndividualiseerde en verkorte trajecten)
Artevelde - Gent: http://www.arteveldehs.be/emc.asp?pageId=2164#studietrajecten

Professionele bachelor (afstandsonderwijs)
KAHO -Sint-Niklaas: http://www.odisee.be[...]

Bisdom Hasselt

Diocesaan diploma voor het vak RK godsdienst

http://www.kerknet.be/

Bisdom Mechelen-Brussel

Certificaat in de godsdienstwetenschappen (60 sp)

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm#bl=06

Bachelor in de godsdienstwetenschappen (verkort programma)

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_50459919.htm

Afkortingen:

Artevelde HS: Artevelde Hogeschool Gent
BASO: bachelor secundair onderwijs
CVO: Centrum voor Volwassenonderwijs
CVO Kisp: Centrum voor Volwassenonderwijs  Katholiek Instituut voor Sociale Promotie Mariakerke -Gent
CVO Limlo: Centrum voor Volwassenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding Diepenbeek - Hasselt
HDGI: Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut
HIGW: Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen
HUB: Hogeschool - Universiteit Brussel
KAHO: Katholieke Hogeschool Sint-Niklaas
KATHO: Katholieke Hogeschool Zuid West-Vlaanderen – specifiek RENO in Torhout
KDG: Karel De Grote hogeschool Antwerpen
KHBO: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
KHK: Katholieke Hogeschool Kempen
KHL: Katholieke Hogeschool Leuven
KHLim: Katholieke Hogeschool Limburg
KUL: Katholieke Universiteit Leuven
RK: rooms-katholiek
SLO: specifieke lerarenopleiding (Academische lerarenopleiding, getuigschrift pedagogische bekwaamheid, D-cursus)
VSKO: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

Volg Thomas op