TheoTalks

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 08:49:12

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 09:23:45


Benieuwd welke vragen bij kinderen en jongeren leven rond godsdienstonderwijs?

In TheoTalks leggen we leerlingen en studenten enkele stellingen voor, kijken we naar hun vragen en reacties, en laten we tot slot enkele experts aan het woord om zo leerkrachten inspiratie te bieden om hier als leerkracht mee aan de slag te gaan.

Elke maand deelt Thomas 2 filmpjes: eentje voor leerkrachten basisonderwijs en eentje voor leerkrachten secundair onderwijs.
 

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:03:44

Onze jonge experten

Vrijdag 26 Augustus 2016 - 10:08:57

Thema's

Woensdag 31 Mei 2017 - 13:51:36

Juni


Het tiende thema voor het basisonderwijs is ‘kerk’. Wat is dat eigenlijk, een kerk? Ben je al eens in een kerk geweest? Wie is de baas van die kerk?

Onze expert van dienst is dr. Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Daarnaast is hij deeltijds gastdocent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, waarbij hij zich toelegt op onderzoek omtrent de plaats en taak van religie – bijzonder christendom en rooms-katholieke kerk – in de publieke ruimte en omtrent de eigenheid van de christelijke identiteit.


Het tiende thema voor het secundair onderwijs is ‘kerk’. Wat is dat eigenlijk, een paus? Hoe kan je paus worden? Is de kerk een democratie?

Onze expert van dienst is dr. Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Daarnaast is hij deeltijds gastdocent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, waarbij hij zich toelegt op onderzoek omtrent de plaats en taak van religie – bijzonder christendom en rooms-katholieke kerk – in de publieke ruimte en omtrent de eigenheid van de christelijke identiteit.

Dinsdag 02 Mei 2017 - 10:30:47

Mei


Het negende thema voor het basisonderwijs is ‘hemel’. Wat is dat eigenlijk, de hemel? Kan je de hemel zien? Hoe geraak je in de hemel? Hoe komt een zieltje eigenlijk in de hemel?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Jacques Haers. Hij is jezuïet en docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij is tevens hoofd van de Universitaire Parochie.


Het negende thema voor het secundair onderwijs is ‘hemel’. Wat versta jij onder de hemel? Spreekt de wetenschap de hemel niet tegen? Waarom geloven mensen hier nog in?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Jacques Haers. Hij is jezuïet en docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij is tevens hoofd van de Universitaire Parochie.

Vrijdag 31 Maart 2017 - 13:45:53

April


Het achtste thema voor het basisonderwijs is ‘muziek’. Welke muziek hoor je graag? Heb je al eens muziek gehoord in een kerk? Heb je al eens gezongen in een kerk? Welke muziek hoort God graag? Is er muziek in de hemel?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Hans Geybels. Hij is deeltijds docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij is eveneens gedelegeerd bestuurder van de christelijk geïnspireerde denktank Logia. Hij is gespecialiseerd in de relaties tussen Kerk en media, in religieuze kunst en theologie en in religieuze volkscultuur/volksdevotie.


Het achtste thema voor het secundair onderwijs is ‘Geloof’. Waarom zijn er mensen die niet in God geloven? En waarom zijn er mensen die wel in God geloven? Hoe komt het dat sommigen tot geloof komen en anderen niet?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Hans Geybels. Hij is deeltijds docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij is eveneens gedelegeerd bestuurder van de christelijk geïnspireerde denktank Logia. Hij is gespecialiseerd in de relaties tussen Kerk en media, in religieuze kunst en theologie en in religieuze volkscultuur/volksdevotie.

Vrijdag 03 Maart 2017 - 09:00:58

Maart

Het zevende thema voor het basisonderwijs is ‘oorlog en vrede’. Waarom is er geen vrede in de wereld? Waarom is er zoveel oorlog? Waarom doen mensen elkaar zoveel pijn? Waarom doet God hier niets aan? Straft God mensen die slecht voor elkaar zijn?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Mathijs Lamberigts. Hij is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, en lid van de onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie. Momenteel is hij eveneens decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Het zevende thema voor het secundair onderwijs is ‘Kwaad & Rijkdom’. Heeft de kerk een goede geschiedenis of heeft de kerk ook slechte dingen gedaan? Hoe kan men nog geloven als men ziet hoe rijk de kerk is en hoeveel kwaad ze in de wereld gedaan heeft? Hebben we vandaag de kerk nog nodig?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Mathijs Lamberigts. Hij is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, en lid van de onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie. Momenteel is hij eveneens decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Woensdag 01 Februari 2017 - 13:57:36

Februari

Het zesde thema voor het basisonderwijs is ‘dieren’. Heb je huisdieren? Heeft God deze huisdieren gemaakt? Gaan dieren eigenlijk ook naar de hemel?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Johan De Tavernier. Hij is gewoon hoogleraar en vicedecaan onderwijs van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). Zijn specialisatie bevindt zich binnen de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek.
 

Het zesde thema voor het secundair onderwijs is ‘Ethiek’. Wat is dat, christelijke ethiek? Van waar komt die christelijke ethiek? Wie bepaalt de regeltjes? Veranderen deze regeltjes?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Johan De Tavernier. Hij is gewoon hoogleraar en vicedecaan onderwijs van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). Zijn specialisatie bevindt zich binnen de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek.

Vrijdag 23 December 2016 - 14:24:48

Januari

Het vijfde thema voor het basisonderwijs is ‘Jezus’.

Wie was Jezus? Hoe zag hij er uit? Wat heeft hij allemaal gedaan? Heeft Jezus al die speciale dingen uit de Bijbel echt gedaan?

 
Onze expert van dienst is Prof. Dr. Bénédicte Lemmelijn. Zij is vicedecaan internationalisering en professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven), gespecialiseerd in het Oude Testament.

Het vijfde thema voor het secundair onderwijs is ‘Geweld’.

Hangt godsdienst altijd samen met geweld? Brengt godsdienst altijd geweld voort? In de heilige boeken van de verschillende godsdiensten zoals de Bijbel en de Koran staat zoveel geweld, waarom zouden we die dan blijven lezen?

Onze expert van dienst is Prof. Dr. Bénédicte Lemmelijn. Zij is vicedecaan internationalisering en professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven), gespecialiseerd in het Oude Testament.

Donderdag 01 December 2016 - 09:04:10

December

Het vierde thema voor het basisonderwijs is ‘Bidden’. Wat is een pastoor? Zijn pastoors altijd mannen? Waarom? Mogen zij trouwen? Mogen vrouwen ook pastoor worden?

Onze expert van dienst is prof. dr. Marc Steen. Hij is professor pastoraaltheologie en empirische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). 

Duiding door prof. Marc Steen 

Gesprek tussen mensen en God

Wat we hier kort vertellen over gebed gaat over hoe christenen bidden opvatten en beleven. Dit neemt niet weg dat ook in andere godsdiensten, zoals in de islam, het gebed heel belangrijk is. Bidden is een dialoog, een gesprek tussen God en mens. Onder mensen die elkaar graag zien is spreken met elkaar al belangrijk. Voor wie in relatie staat met God is het niet anders. Zonder gesprek wordt een relatie kil of gaat ze dood.
Maar wie of wat is God? Voor christenen is God geen persoon die ergens letterlijk woont in een verre hemel.  Hij is geen mens, Hij is  anders. Hij is onzichtbaar en oneindig groot. Je kan Hem nooit vatten, zoals je wolken niet kan grijpen of vatten. Die grote Andere, die onzichtbare God, die de Bron is van alles, is evenwel ook héél nabij en mensbetrokken. Hij is in alles diep verscholen, zoals in de schoonheid van dingen om ons heen, in goede mensen, in ons hart. Vooral in Jezus is God heel nabij gekomen. In Jezus heeft God een naam en een gezicht gekregen. Jezus is dé Icoon van de onzichtbare God. Als je wil op het spoor komen van wie God is, kijken en luisteren we dus best naar Jezus. Hij onthult God in woord en daad, in zijn handel en wandel, als een liefhebbende Vader, een Vader die tegelijk ook als een moeder is die ontzettend veel om mensen geeft. Elk mens is kostbaar voor God en is Gods geliefd kind. Het onzevader, hét belangrijkste gebed van de christen, begint met 'Onze Vader die in de hemel zijt'. Bij het woordje hemel kunnen we dan denken aan iets overkoepelends. God is degene die alles en allen omvat en overspant. Hij omgeeft ons en onze wereld,  als een onmetelijke regenboog van zorg.

Als je kind aan huis mag zijn bij God, dan mag je gewoon en eenvoudig ook bij God komen met je verhaal. Bidden is niet zozeer even nadenken over jezelf of over het leven – dat is ook boeiend – maar het is Iemand aanspreken. Je mag alles aan Hem vertellen en toevertrouwen, jouw vreugde en jouw zorgen, of heel gewone dingen, zoals je kan doen aan een goede papa en mama of  aan een trouwe vriend of vriendin. Maar een gesprek is altijd ook luisteren. En misschien is dat nog wel belangrijker. God heeft de mens veel te vertellen en ook veel te vragen. Luisteren naar iemand anders is al moeilijk. En luisteren naar God die je niet ziet, is dat heel zeker. Toch spreekt God, op zijn eigen manier natuurlijk. Wat God  te vertellen heeft, vinden christenen vooral terug in de Bijbel, met daarin zeker ook  de verhalen over Jezus, want Gods belangrijkste woord over wie Hij is en wat Hij van ons verlangt, horen christenen in en via Jezus. Als christenen bidden met de Bijbel vragen ze zich daarom best steeds ook af: wat wil God mij doorheen die tekst zeggen? Om te luisteren naar God is er ook een goede antenne nodig: de stilte. Zonder stilte om je heen maar vooral in jezelf, in je hart, kan je God niet horen.

Vragen, maar ook danken en loven

Er zijn veel soort van bidden. Waar velen misschien spontaan het eerst aan denken is het vraaggebed. Het woordje bidden is trouwens verwant met 'bedelen', met lege handen bij God komen. Als je als christen met lijden en verdriet geconfronteerd wordt, is het van vitaal belang je tot God te blijven richten, ook al lijkt Hij ver weg en zie je het niet meer zitten. Je mag zelfs tot God roepen. Dat doen in het Oude Testament bijvoorbeeld Job en ook  die vele bidders in het Boek van de Psalmen, die zich vanuit hun nood met hun smeekbeden wenden tot God. Zo klinkt het in Psalm 130: 'Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem, wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed'. Jezus  bad vaak de psalmen. Volgens de evangelist Marcus heeft hij op het kruis zijn godverlatenheid en ellende uitgeschreeuwd met de woorden van Psalm 22: 'God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?' (Mc 15,34) Gelovigen mogen weten dat ze niet tegen een muur spreken als ze zich richten tot God. Hij hoort de noodkreten van zijn mensen (vgl. Ex 3,7). God is er en luistert en wil helpen. Verhoort God ons wel? Hij vervult niet altijd precies onze wensen, maar wel steeds zijn belofte van trouw en bijstand. Vaak helpt Hij anders dan we dachten, bijvoorbeeld via engelen van mensen die ons ongevraagd steunen of door nieuwe kracht en moed die Hij schenkt.

Wat mogen we vragen aan God? Alles wat ons bezighoudt mogen we aan God voorleggen. God neemt wel onze eigen verantwoordelijkheid niet weg. Hij zal niet in onze plaats doen wat we zelf kunnen en moeten doen. Goede punten vragen aan God? Jij moet daar zelf voor werken; Hij kan wel supporteren. Een nieuwe fiets vragen aan God? Neen, daar moeten mensen voor zorgen. God zal ook nooit ingaan op egoïstische vragen, vragen voor jezelf alleen ten koste van anderen. Jezus zegt dat God alles verhoort wat we vragen 'in zijn Naam' (vgl. Joh 14,13), alles met andere woorden wat in de lijn ligt van zijn boodschap. Wat we als christen best vragen staat verwoord in het onzevader, dat een soort samenvatting is van het hele evangelie (Tertullianus). Het onzevader is eigenlijk één groot vraaggebed. In de drie uw-beden waarmee dit gebed begint vragen we dat God zelf speelruimte zou mogen krijgen, dat zijn Rijk van vrede en goedheid mag doorbreken en dat zijn wil  werkelijkheid mag worden. Als christenen God aanspreken met 'onze Vader', dan betekent dit dat ze verbonden willen leven met alle mensen als hun broers en zussen. Het onzevader is geen privé-gebed, geen gebed voor mij alleen. Het tweede deel van het onzevader bevat daarom een aantal beden die op 'ons' zijn gericht. Ze vertolken onze menselijke nood aan brood, vergeving en redding uit beproeving en kwaad.
Bidden is vragen, maar ook danken en loven. In het leven zijn er ook veel dingen om God voor te danken. Er is niet alleen ebbe, maar ook vloed. Voor een christen is het leven een gave, een gratis geschenk van God. Voor de vele kansen die je ontvangt, goede mensen die om je geven, iets moois dat jou overkomt en  met vreugde vervult, en zoveel meer kan je danken. Danken is de Bron van dat alles, de Gever niet vergeten. God loven gaat nog en stapje verder: het is blij zijn om wie God zelf is en niet enkel omdat we  zoveel van Hem krijgen.

Bidden: kan  je dat leren?

Ziehier wat Lucas juist laat voorafgaan aan de woorden van het onzevader: 'Eens was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem "Heer, leer ons bidden…."' (Lc 11,1-22). Het verlangen om te bidden ontstaat gewoonlijk door het voorbeeld van anderen. Bidden kan je inderdaad leren. Hoe? Vooral door het te doen en het anderen te zien voordoen. Als je wilt leren zwemmen, dan leer je dat niet op je kamer uit een boekje, maar ga je het water in en probeer je het terwijl iemand het voordoet. Zo gaat het ook met bidden. Velen herkennen zich in de vraag van Jezus' leerlingen: leer ons bidden. Bidden lijkt niet zo gemakkelijk. Zo is er de drukte en het lawaai om ons heen dat de stille aanwezigheid van God vaak overschreeuwt. Bidden kan je overal, maar toch is het een  goede methode om een stille plek op te zoeken om God te ontmoeten, zo lezen we ook in de inleiding op het onzevader bij Matteüs (Mt 6,6). Het belangrijkste moment, dat vaak wordt overgeslagen,  is misschien wel het begin: stil worden en tot je laten doordringen dat God er is en liefdevol naar je kijkt. Bidden is op adem komen en leren Ademhalen met de Adem van God in ons. Die Adem is Gods goede Geest in ons: 'Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen' (Rom 8,26).

Het vierde thema voor het secundair onderwijs is ‘Verrijzenis’. Wat mogen vrouwen wel of niet doen in de kerk? Is het eerlijk dat vrouwen geen priester mogen worden? Worden vrouwen gediscrimineerd?

Onze expert van dienst is prof. dr. Marc Steen. Hij is professor pastoraaltheologie en empirische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven).

Duiding door prof. Marc Steen 

Is er nog iets na de dood?

Je ziet dat een mens bij zijn dood helemaal aftakelt. Het is dus niet vanzelfsprekend om te geloven in een leven na de dood. Volgens enquêtes is er in het westen een betekenisvolle afname van het geloof in een hiernamaals te merken. Velen zeggen: over leven na de dood weten we niets. Er zijn ook nogal wat christenen die een afwachtende houding aannemen: 'Als er iets is, zullen we ons aangenaam laten verrassen.' En toch blijven er bij mensen van alle tijden, ook nu, vermoedens rijzen dat de dood niet het einde kán en vooral niet mag zijn. Naar verluidt zou ongeveer een vijfde van onze Europese tijdgenoten beweren te geloven in reïncarnatie. In plaats van geloof in een 'hiernamaals' wordt het dan geloof in een 'hiernogmaals': na de dood komt de mens terug in dit aardse bestaan in een ander lichaam en dit herhaalt zich verschillende keren. In de loop van dit proces kan de mens zichzelf volop ontplooien, tot hij zijn voltooiing heeft bereikt. Die overtuiging komt bij veel westerlingen heel aantrekkelijk over. Eén leven is toch veel te kort en voor velen zelfs onrechtvaardig. Sterven is niet zo erg meer. Je volgt een algemene wet van de kosmos en ieder komt toch weer op aarde terecht.

De levensvisie waarin zo'n reïncarnatiegeloof zit ingebed, lijkt evenwel grondig te verschillen van de christelijke visie. Christenen spreken over verrijzenis: na de dood haalt God, zoals Hij met Jezus als eerste heeft gedaan, de héle, unieke persoon uit de dood vandaan en leidt hem voorgoed binnen in een nieuw leven bij Hem, onttrokken aan tijd, ruimte en vergankelijkheid. Zo gezien is het lichaam onlosmakelijk verbonden met een bepaalde persoon en wordt het mee omgevormd. Het leven op aarde is eenmalig en het leven na de dood is geen natuurlijk proces, maar een gave van God. Vooral dit laatste verschil verdient onze aandacht. In de reïncarnatie-opvatting moet de mens zelf opdraaien voor wat hij verkeerd heeft gedaan. In volgende levens kan hij het proberen goed te maken, maar plaats voor vergeving is er niet. Hij moet zijn eigen voltooiing bewerken. Die religieuze 'zelfhulp' gaat drastisch in tegen de christelijke optiek: God schenkt ons het leven na de dood, onverdiend. Geen mens verschijnt totaal zuiver voor Hem. Onze opname bij Hem is te danken aan zijn barmhartige, louterende liefde. Het is God die mensen thuisbrengt en voltooit.

In een interview op de tv kreeg een abt enige jaren geleden deze vraag voorgeschoteld: 'Gelooft u dat er na de dood iets zal zijn?', waarop hij prompt 'neen' antwoordde. Heel verrassend op het eerste gezicht. Maar de abt zei verder: 'Ik geloof niet dat er "iets" zal zijn na onze dood, maar Iemand.'

Motieven

Meteen raken we hier ook het grondigste motief van christenen om in leven na de dood te geloven: niet 'iets', maar 'Iemand'. Christelijke hoop is gegrond op wat je hier en nu van die God kunt meemaken en geloven. Wie zijn geloofsbelijdenis begint met 'Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde' hoeft eigenlijk niet zo erg op te schrikken bij het slot van dat credo: 'Ik geloof in de opstanding van de doden.' Een God die in staat is geweest om ons en de hele wondere kosmos te scheppen, tot leven te wekken, zou die dan geen mensen uit de dood kunnen opwekken? Trouwens: 'God neemt zijn vrij geschonken gave niet terug. Hij vernietigt niet wat Hij zelf heeft geschapen en wat Hij bestendig het leven, het bewegen en het zijn geeft. Hij dooft het licht niet uit dat Hij zelf heeft aangestoken' (A.R. Vande Walle).  Wie tot een vertrouwensband met God komt, weet zich hier en nu in goede handen. Van daaruit ontluikt de hoop dat God die liefde niet zomaar zal terugtrekken aan de overkant van dit leven. 'In het hoofd van het kind dat leeft onder de goede zorgen van zijn moeder, komt het niet op om te vragen of zijn moeder ook morgen nog wel voor hem zal zorgen." (H. Fortmann)

Overigens heeft God Jezus uit de dood weggeroepen. Op zijn opwekking uit de dood is het christelijk verrijzenisgeloof gefundeerd. Dat motief heeft Paulus heel sterk ontwikkeld (in 1 Kor 15 ). Zo schrijft hij: 'Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden is? (...) Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn' (v.12.20) Dat Jezus werkelijk verrezen is, dat Hij niet in de dood is gelaten, is niet strikt rationeel bewijsbaar, maar gaat wel terug op getuigen. We zien geen reden om hun betrouwbaarheid in twijfel te trekken. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de verrijzenis van Jezus een vorm van zelfsuggestie of uitvinding van zijn leerlingen is geweest. Hoe kun je anders de plotselinge, onverwachte overgang verklaren van hun enorme ontgoocheling bij het fiasco van Jezus' kruisdood naar hun enthousiaste en bezielde verkondiging dat Hij leefde? Dit wordt begrijpelijk als je aanneemt dat er echt iets gebeurd is, dat hen iets overkomen is. Zelf zeggen ze dat Jezus zich op een nieuwe wijze aan hen heeft laten zien. Ook al veronderstelt dit 'zien' een zeker geloof en gaat het dus om meer dan een louter zintuiglijk 'zien'.

Rationele 'bewijzen' voor de verrijzenis hebben we zeker niet, maar er zijn dus wel enige redenen om de sprong van het geloof in de verrijzenis te wagen. Het feit dat christenen hopen op verrijzenisleven na de dood is al een hele sprong, maar bij de vraag naar het 'hoe' wordt het nog riskanter. Alles wat we over onze nieuwe bestaanswijze na de dood zeggen schiet wezenlijk tekort, aangezien we niet anders kunnen dan erover spreken met beelden en voorstellingen uit onze aardse tijdruimtelijke ervaring. En toch hoeven we hierover niet geheel te zwijgen... Wat dan zeggen is  niet van de orde van het 'weten', maar wel van de orde van het hopen op voltooiing van wat we hier en nu reeds beleven.

Hemel

Paus Johannes XXIII heeft ooit gezegd: 'Ik vertrek naar een land waar men maar een enkele taal spreekt: die van de liefde.' De hemel is de uiteindelijke, gelukkigmakende voltooiing van de mens in de voile gemeenschap met God. Het is geen plaats of lokaal ergens boven ons, ook al kunnen we het ons misschien moeilijk anders voorstellen. Het gaat over een voorgoed thuiskomen bij God.

De Bijbel zet ons op weg om over de hemel te denken als een volheidservaring van geluk: je mag er aanzitten aan een gastmaal of bruiloftsfeest, er is sprake van licht, vrede en rust, van eeuwig en volop leven, zonder pijn en zonder tranen... Bij de uitdrukking 'eeuwig leven' mogen we de nadruk leggen op het woord leven. Het bestaan na de dood is geen fixatie of invriezing in een onveranderlijke situatie zonder leven en zonder dynamiek.  'Eeuwig... dat is toch heel lang!' hoor je mensen wel eens verzuchten. Maar ook hier kan onze verbeelding ons op het verkeerde been zetten. Eeuwig leven duidt op het overstijgen van de tijd, niet op het verlengen van de tijd tot in het oneindige. De eeuwigheid heeft dus niets te maken met een uitgerekt 'altijd'. Zoiets zou inderdaad heel saai en vervelend zijn. De hemel is een gebeuren van vol en intens geluk, waarbij je ontrukt bent aan de tijd. Mensen kunnen soms zodanig in iets opgaan en er intens van genieten, dat ze de tijd als het ware vergeten. Een pianist die met hart en ziel zijn instrument bespeelt, kan elk besef van tijd verliezen. Zo blijft hij maar naar hartenlust verder spelen... Dergelijke ervaringen onthullen iets van het 'tijdloze' van de hemelse vreugde.

Augustinus zegt ergens dat eeuwig leven bestaat in het 'genieten van God en van elkaar in God'. Een voorsmaakje hiervan kunnen we af en toe reeds op aarde hebben. De vreugde heeft inderdaad te maken met de beleving van een liefdesgemeenschap. De hemel is 'samenzijn in de Heer', zegt Paulus heel kernachtig (1 Tes 4,17). Als dezelfde, unieke personen die we nu zijn, zullen we na onze dood op onze bestemming worden gebracht en worden omgevormd, en zullen we op een andere manier in God mogen leven. God brengt niet zomaar 'zielen' thuis, maar personen. Persoon wordt men altijd mede dankzij anderen, in communicatie met anderen. De communicatie met anderen, onze relatienetwerken, worden door de dood niet vernietigd, maar juist tot voltooiing gebracht. 'Daarop doordenkend menen wij ons het eeuwige leven "in de hemel" te mogen voorstellen als een leven van subjecten, van personen die volledig zichzelf zijn en blijven, in een wederkerig gegeven zijn aan God.' (A.R. Vande Walle).  De hemel kan dan ook gezien worden als de voltooiing van wat we hier op aarde aan liefdescommunicatie tot stand hebben gebracht of hebben beleefd. God behoedt  wat mensen aan liefde hebben gerealiseerd en ervaren. Hij loutert en voltooit dit ook. Alleen de liefde blijft. De hemel is een interpersoonlijke liefdescommunicatie waarin verrezen mensen mogen delen in Gods eigen leven. De definitieve thuiskomst bij God is geen geïsoleerde gebeurtenis, maar gaat  veeleer om een diepe, familiale verbondenheid met Jezus Christus en met allen die in zijn spoor Gods liefde beleven.

Verrijzenis van het lichaam?

Het is trouwens ook in die richting dat we vandaag de 'verrijzenis van het lichaam' kunnen opvatten. We 'hebben' niet zomaar een lichaam, we 'zijn' het, in een onlosmakelijke eenheid met onze geest. Dankzij onze lichamelijkheid treden we in contact met anderen en de wereld en worden zo onszelf. Als déze concrete persoon, met onze relaties, komen we na onze dood bij God terecht, ook al gebeurt er een grondige transformatie en worden we ontdaan van vergankelijkheid. Paulus geeft over het verrijzenislichaam in 1 Kor 15 mooie beelden. Zo verwijst hij naar een naakte graankorrel die sterft in de aarde, maar daaruit laat God een mooie groen halm ontspruiten. Zo sterft een mens, maar daaruit kan God een nieuwe gestalte creëren.  Het is dus dezelfde mens die gestorven is die verrijst, zij het dan in  een heel andere, nieuwe, heerlijke gestalte.

Achtergrondliteratuur

M. STEEN, Abba Vader, Tielt, Lannoo, 1999, 3e dr., hfst. 13.
M. STEEN, Een theologische inleiding: ‘Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven’, in Tijdschrift voor Liturgie (2010) nr. 1, 9-18.

Maandag 03 Oktober 2016 - 08:47:11

November

Het derde thema voor het basisonderwijs is ‘Islam’. Wat is dat, de islam? Hoe weet je dat iemand moslim is? Kennen jullie moslims? Waarom moeten zij zoveel bidden?

Onze expert van dienst is Mohamed Chatouani, medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). 

Duiding door Mohamed Chatouani 

Voor vele mensen is de islam een godsdienst voor Arabieren of voor mensen die Arabisch praten. Het zijn voornamelijk mensen met een bruinere huidskleur of met donker haar die moslim zijn. Zij bidden zeer veel en vasten een hele maand, geloven niet in Jezus of geloven in een andere Jezus.

Minder dan 19 procent van de moslims is Arabier. Dat betekent dat de meeste geen Arabisch spreken als eerste taal. Indonesië is het land  met de grootste moslimbevolking en telt iets minder dan tweehonderd miljoen moslims, dat is ongeveer 88 procent van de gehele Indonesische bevolking. Daarop volgt Pakistan met iets meer dan 150 miljoen moslims of 97 procent van die bevolking. Allebei de landen spreken geen Arabisch en zijn nogal ver verwijderd van Arabisch sprekende landen.

De islam verschilt dan ook qua beleving naargelang in welk deel van de wereld men vertoeft. Eigenlijk spreken we liever niet van ‘de islam’, maar wel van ‘de moslim’ aangezien de islam in zijn zuivere vorm niet te vinden is. Er zijn zeer vele interpretaties van deze religie waardoor er ook een superdiversiteit is binnen de verschillende moslimgemeenschappen.

Allen hebben wel iets gemeen en dat is de Koran, dat als het woord van god wordt gezien. Elke moslim dient te geloven in god, in zijn engelen, in alle geopenbaarde boeken, in alle boodschappers, in de laatste dag en volgens verschillende rechtsgeleerden geldt dan ook dat men moet geloven dat al het goede en al het slechte is voorbestemd. Een ander woord dat wordt gebruikt is ‘het noodlot’. Wie hierin gelooft heeft zijn intrede gedaan in het geloof, met name de islam.

Echter zien we vanuit koranisch perspectief dat er een zeer ruime interpretatie mogelijk is naar invulling hiervan. De Koran presenteert de term “islam” en “het moslim zijn” als een volledige toewijding of overgave aan zijn Heiligheid en niet als een theologisch kader. De Koran verklaart dat alle Boodschappers en andere figuren uit het oude – en nieuwe testament moslims waren. Moslims in de meer letterlijke zin.

In Soera (hoofdstuk 2, Aya vers) 130-131 spreekt God bij monde van Abraham: “En wie anders wendt zich af van het geloof van (A)Ibrahiem dan wie zichzelf laat verdwazen? Zeker, Wij hebben hem in het tegenwoordige leven uitverkoren en in het hiernamaals behoort hij tot de rechtschapenen. Toen zijn heer tot hem zei: ‘* aslim (geef je over.)’ zei hij: ‘aslamtoe (ik geef mij over) aan de Heer van de wereldbewoners.”

Ook de kinderen van Jakob, bevestigen bij de dood van hun vader dat ze moslim zijn zoals we lezen in Soera 2 Aya 133: Of waren jullie getuigen toen Jakob de dood nabij was? Toen hij tot zijn zoons zei: “Wat zullen jullie dienen na mijn heengaan? Zeiden zij: “Wij zullen jouw god en de god van Abraham, Ismael en Isaak dienen als één god en aan hem hebben wij ons moslim verklaard (overgegeven). Vele andere verzen die in dezelfde trend zijn opgenomen in de Koran spreken over het moslim zijn van verschillende profeten.

Maar de islam die vandaag de dag wordt beleefd, in vele moslimhuishoudens en ook op school, is er één waarin de vijf zuilen en voornamelijk het gebed centraal staan. Dat moslims vijf keer per dag hun gebed verrichten, buigen en prosterneren is naar het voorbeeld van de profeet Mohammed. De Koran geeft de details van het gebed niet weer, noch het aantal, noch de manier van prosterneren of buigen. Echter zijn het gebed en andere vormen van devotie slechts middelen die de mens kunnen voeren naar hogere doelen. Moslims bidden zo vaak want zij geloven dat hierdoor de zonden worden kwijtgescholden.

Wanneer we kijken naar het doel waarvoor de openbaring  en de boodschappers zijn gestuurd lezen we in Soera 57 Aya 25: “Wij hebben onze gezanten (boodschappers) met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben het boek en de weegschaal  met hen neergezonden, opdat de mensen de rechtvaardigheid in stand houden. En Wij hebben het ijzer uit de hemel neergezonden. Daarin is geweldige kracht en veel nuttigheid voor de mensen, opdat God weet wie Hem en Zijn gezanten in het verborgen helpen. God is krachtig en machtig.” Rechtvaardigheid is het hoogste goed dat men kan nastreven. 

Het derde thema voor het secundair onderwijs is de ‘Vasten’. Wat is dat, vasten? Waarom vasten gelovigen? Wordt er enkel in het christendom gevast of ook bij andere religies en levensbeschouwingen?

Onze expert van dienst is Mohamed Chatouani, medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven).

Duiding door Mohamed Chatouani

Moslims vasten elk jaar tijdens de maand Ramadan. Dat is de negende maand van de Arabische kalender. Zij zullen zich gedurende 29 of 30 dagen onthouden van eten, drinken, seksuele gemeenschap, en zullen zich verre houden van zonden zoals: “liegen, bedriegen, schelden, achterklap...”
Doet men dit niet, dreigt de beloning voor het vasten niet bereikt te worden.

Aan kinderen en jong volwassenen wordt vaak meegegeven dat het vasten goed is voor het lichaam en de geest. Sociaal gezien is vasten een moment om aan anderen te denken die het niet zo breed hebben. Mensen die wereldwijd honger lijden of weinig tot geen drinkwater hebben, worden extra herdacht overdag omdat men een deel van hun lijden kan ervaren.

We kunnen zeggen dat de mens streeft naar een geestelijke groei. Hij zal god dienen door zich te onthouden van voedsel en drank en andere zaken zodat hij tijd maakt om god te dienen. We beseffen maar al te goed hoeveel tijd het klaarmaken en nuttigen van eten inneemt. Het vasten brengt een zekere orde in het leven en laat verschillende lichaamsdelen maar ook de geest tot  rust komen.

Het vasten tijdens de maand ramadan is voor bepaalde moslims niet meer dan een cultureel of traditioneel gegeven. Er wordt dan gedurende de dag niet gegeten en gedronken en tegen zonsondergang staat een volledige tafel afgedekt. Deze manier van vasten is noch gezond, noch wordt het doel bereikt dat god voorop stelt.

De Koran spreekt over een doel dat moet bereikt worden, namelijk “attaqwa”. In de verschillende Korans die vertaald zijn zien we dat de term “taqwa” wordt vertaald met “godsvrezendheid” of “godsbewustzijn”. God zegt in Soera (hoofdstuk) 2, Aya (vers) 183: “O jullie gelovigen, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen voor jullie ook was voorgeschreven, opdat jullie taqwa mogen bezitten (godsvruchtig zullen zijn)”.

In de Koran zien we verschillende keren de term “vasten” terugkomen, in alle omstandigheden betekent dit: het zich onthouden van.  In het geval van Maria, de moeder van Jezus, zegt de Koran in hoofdstuk 19 vers 26: “Eet en drink dan en wees goedsmoeds en als jij iemand van de mensen ziet zeg dan: ‘Ik heb aan de erbarmer de gelofte gedaan te vasten (mij te onthouden) en dus zal ik vandaag met geen mens spreken.’” Het praten. Dit is een legitieme vorm van vasten in de Koran. In principe is elke vorm van onthouding een vorm van vasten, maar de vasten die is opgelegd door god aan de gelovige staat in hoofdstuk 2 van de Koran, van vers 183 tot en met 187, namelijk: “Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren — misschien zullen jullie godvrezend zijn voor een bepaald aantal dagen. Maar als iemand van jullie ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. En zij die er wel toe in staat zijn [maar het niet doen] hebben als vervangende plicht een behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelf iets goeds doet, is dat beter voor hem en dat jullie vasten is ook beter voor jullie, als jullie dat maar weten. De maand Ramadan is deze waarin de Koran werd neergezonden als een leidraad voor de mensen en als duidelijke bewijzen van de leidraad en het reddend onderscheidingsmiddel. Wie van jullie aanwezig is in de maand die moet erin vasten en als iemand ziek is of op reis, dan een aantal andere dagen. God wenst het jullie gemakkelijk te maken en niet moeilijk. Maakt het aantal dus vol en verheerlijkt God. Misschien zullen jullie dank betuigen. Wanneer Mijn dienaren jou naar Mij vragen: Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van iemand die bidt, wanneer hij Mij aanroept. Zij moeten Mij dus gehoor geven en in Mij geloven. Misschien zullen zij de goede weg opgaan. Het is jullie toegestaan in de nacht van de vasten omgang met jullie vrouwen te hebben; zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar. God weet dat jullie jezelf bedriegen, dus heeft Hij zich genadig tot jullie gewend en jullie vergeven. Hebt nu dus gemeenschap met haar en streeft naar wat God jullie heeft voorgeschreven. Eet en drinkt totdat voor jullie in de morgenschemering de witte draad van de zwarte draad te onderscheiden is. Vast dan volledig tot aan de nacht. En hebt geen gemeenschap met haar, terwijl jullie in de moskeeën verblijven. Dat zijn Gods beperkingen. Komt die niet te na. Zo maakt God Zijn tekenen aan de mensen duidelijk. Misschien zullen jullie godvrezend worden.”

De tijd van het vasten is bepaald door vroegere foeqaha (islamitische rechtsgeleerden). In de Koran echter vinden we geen aanwijzing naar het ochtendgloren, noch naar het moment dat de zon ondergaat. De Koran heeft het over de dag en over de nacht of in spreekwoordelijke tekst over het onderscheiden van de witte draad, van die van de zwarte draad van de dageraad.
Aangezien men niet een rechtstreeks bewijs kan onttrekken uit de primaire bron met name de koran, gaat men zoeken in  de secundaire bron waarop het islamitisch recht is gebaseerd, namelijk de soenna of de traditie van de profeet. Ook daar is het m.b.t. de dageraad niet duidelijk wat wordt bedoeld waardoor men op zoek ging naar een groot draagvlak binnen de groep van islamitische rechtsgeleerden. Dit draagvlak of consensus is tevens een derde bron die naast “de analogie” wordt gezien als een sterke tool.

Er zijn mensen die verlof krijgen tijdens de vastenmaand en dus niet hoeven te vasten. Dit zijn volgens de koran de zieken en de reizigers. In de secundaire bron wordt er aan toegevoegd: ‘de menstruerende vrouwen, de zwangere vrouwen, de vrouwen die een kind gebaard hebben’. Uiteraard zijn er voor de zwakzinnige en degene die het bewustzijn verliest geen verplichtingen.

Donderdag 03 November 2016 - 09:41:14

Oktober

Het tweede thema voor het basisonderwijs is ‘Meneer Pastoor’. Wat is een pastoor? Zijn pastoors altijd mannen? Waarom? Mogen zij trouwen? Mogen vrouwen ook pastoor worden?

Onze expert van dienst is prof. dr. Annemie Dillen. Zij is professor pastoraaltheologie en empirische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). 

Duiding door prof. Annemie Dillen 

Voor vele mensen klinkt het begrip ‘meneer pastoor’ vertrouwd in de oren. Kinderen die vandaag de pastoor van hun eigen parochie kennen, kennen vaak ook zijn voornaam. Dan is het ‘pastoor Herman’ of ‘pastoor Geert’. Maar wat is een ‘pastoor’?  Eerst en vooral: elke pastoor is ook een priester, maar elke pastor niet. Dat verdient meer uitleg. Een priester is iemand die de priesterwijding ontving. In de rooms-katholieke kerk zijn dat (doorgaans) enkel ongehuwde mannen. Bij anglicaanse en orthodoxe christenen kunnen priesters ook gehuwd zijn. Ook protestantse dominees zijn vaak gehuwd – en zowel mannelijk als vrouwelijk. Binnen de Anglicaanse kerk spreken we ook over vrouwelijke priesters. Dat is anders bij Rooms-katholieken.

Een pastoor is degene die, binnen de rooms-katholieke kerk, de eindverantwoordelijkheid draagt voor een parochie (of meerdere parochies tegelijk). Of anders gezegd: de term priester is verbonden aan een ‘wijding’, de term pastoor aan een feitelijke functie die een priester opneemt. Sommige priesters werken als spiritueel zorgverlener in een ziekenhuis of gevangenis. Soms spreekt men dan over een ‘aalmoezenier’. Anderen geven les als priester-leraar (al daalt hun aantal in Vlaanderen zeer sterk). De grootste groep priesters is te werkgesteld in een parochie en vervult daar de functie van ‘pastoor’. Dit begrip is afgeleid van het Latijnse ‘pastor’, wat ‘herder’ betekent. Een pastoor zal voorgaan in de liturgie, in het bijzonder tijdens eucharistievieringen. Hij mag de hosties consacreren: katholieken geloven dat de hostie dan het lichaam van Christus wordt, en niet zomaar een stukje brood/voedsel. Anderen, leken-voorgangers zoals parochie-assistenten of gebedsleiders, kunnen ook mee voorgaan in de liturgie, maar kunnen daarbij niet exact dezelfde taken op zich nemen als een pastoor. Verder draagt de pastoor doorgaans zorg voor andere aspecten van het leven van een parochie: zorg voor de meest kwetsbaren en sociaal engagement, via acties van Broederlijk Delen/Welzijnszorg of andere initiatieven, catechese, geloofsvorming en spiritualiteitsbeleving, gemeenschapsvorming, feest vieren, vergaderen, afspraken maken, enzovoort. Het leiden van liturgische diensten zoals doopsels, huwelijken, begrafenissen en eucharistievieringen is voor velen de meest zichtbare taak van een pastoor, maar er zijn dus nog veel andere taken. Hoe dit alles juist ingevuld wordt, kan sterk verschillend zijn.

We spreken niet enkel over ‘pastoors’, maar ook over ‘pastors’. Deze term met één o kan ook leken (dus ook vrouwen en gehuwde mensen) omvatten die vaak gelijkaardige taken als een pastoor opnemen, maar geen priester zijn (dus niet gewijd). Ze mogen niet exact hetzelfde doen als een priester. Vandaag leven er in de kerk en bij priesters en leken-pastores heel wat vragen rond de functies en taakinvullingen: wie doet wat wanneer , is niet altijd even duidelijk.

Het tweede thema voor het secundair onderwijs is de ‘Vrouwen’. Wat mogen vrouwen wel of niet doen in de kerk? Is het eerlijk dat vrouwen geen priester mogen worden? Worden vrouwen gediscrimineerd?

Onze expert van dienst is prof. dr. Annemie Dillen. Zij is professor pastoraaltheologie en empirische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven).

Duiding door prof. Annemie Dillen 

Vrouwen nemen reeds leiderschaps-posities in de kerk op, en gelukkig steeds meer. Voor velen is dit echter weinig zichtbaar. We denken hierbij aan parochie-assistenten in parochies, ziekenhuispastores (voor een groot deel: leken en daarbinnen: groot overwicht aan vrouwen), maar ook aan medewerkers op beleidsfuncties in bisdommen, zoals ‘bisschoppelijk gedelegeerden’. Deze laatsten zijn in de minderheid, omdat de meeste beleidsfuncties door priesters (vicarissen) worden opgenomen. Desalniettemin is er ruimte voor vrouwen. Dat geldt ook voor de organisatie van de kerk in hogere echelons (Rome), waar paus Franciscus de rol van vrouwen benadrukt. In de praktijk zijn vrouwen dus wel aanwezig in vormen van kerkelijk leiderschap, maar zijn ze doorgaans in de minderheid of dragen ze geen eindverantwoordelijkheid, omdat deze in veel gevallen voorbehouden is aan een gewijde (mannelijke) priester.

De vraag is of vrouwen priester willen worden. Onder andere in de Anglicaanse kerk (onder andere in het Verenigd Koninkrijk) zijn er heel wat vrouwelijke priesters. Verschillende katholieke vrouwen en mannen zouden ook graag een dergelijke situatie zien. Tegelijk wijzen de Anglicaanse vrouwelijke priesters en anderen er ook op dat niet alle vormen van discriminatie verdwijnen door vrouwen priester te maken. Vrouwelijke priesters hebben soms ook te kampen met vooroordelen.

Tegelijk stellen sommigen de vraag of de hierarchische structuren in de kerk wel fundamenteel genoeg veranderen door ook vrouwen toe te laten. Met andere woorden: er zijn ook heel wat vrouwen die liever geen priester zouden zijn omdat ze de hierarchische structuren en de huidige invulling van priesterschap kritisch bevragen. Een vrouw die exact hetzelfde gaat doen als mannen tot nu toe deden, levert weinig nieuws op, zo stellen sommigen. Met andere woorden, de strijd voor de vrouw in de kerk betekent voor velen: openstellen van diakenambt en op termijn ook priesterschap voor vrouwen, voor anderen is dit misschien wel ok, maar lost het eigenlijk weinig problemen op en is vrouwelijk priesterschap zeker geen direct na te streven doel. Vanuit een feministisch perspectief stellen zij dat er  dringender doelen zijn, onder andere op vlak van kerkorganisatie en machtsverhoudingen, op vlak van sociale rechtvaardigheid, armoede en discriminatie in de wereld, op vlak van het theologisch spreken over de vrouw, enzovoort.

Maandag 03 Oktober 2016 - 08:47:27

September

Het eerste thema voor het basisonderwijs is ‘God’. Wat weten we over God? Hoe ziet Hij er uit? Heeft God ook handen en voeten? Kunnen we God zien? Wat doet God de hele dag?

Onze expert van dienst is E.H. Kristof Struys. Hij is professor systematische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). Zijn specialiteiten zijn de domeinen van de christologie, triniteitsleer, pneumatologie en fundamentele theologie. 

Het eerste thema voor het secundair onderwijs is ‘Triniteit’. Wanneer men een kruisteken maakt, wordt er gezegd: “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Geloven christenen dan in drie goden?

Onze expert van dienst is E.H. Kristof Struys. Hij is professor systematische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). Zijn specialiteiten zijn de domeinen van de christologie, triniteitsleer, pneumatologie en fundamentele theologie. 

Volg Thomas op