U bent hier: Thomas - Algemeen - Tijdschriften

Tijdschriften

Hieronder vindt u een aantal tijdschriften die relevant kunnen zijn voor godsdienstleerkrachten en die via Thomas ontsloten worden.
Elk tijdschrift bevat minstens de inhoudstafel van recent verschenen nummers, vaak ook met korte inhoud van de opgenomen artikels, soms de volledige tekst van één of meerdere artikels en meestal ook een mogelijkheid om te reageren. Ook algemene informatie van het tijdschrift vind je hier terug.

ACJCB
Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen
Areopaag
Tijdschrift van het Theologisch Forum
Catechetische Service

Catechetische Service richt zich tot al wie met godsdienstonderricht en pastoraal te maken heeft, in het bijzonder tot leerkrachten van het secundair onderwijs.

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Don Bosco Vlaanderen
Tweemaandelijks tijdschrift voor de beweging rond Don Bosco

Het gratis blad Don Bosco Vlaanderen wil op vandaag uitdrukkelijk de link leggen tussen pastoraal en pedagogie. Ouders, opvoeders en leerkrachten aanspreken in wat hen dagelijks bezighoudt, dat is ons opzet. Daartoe voorzien we een reeks vormende artikels over opgroeien en de perikelen daarbij (in de jaargang 2014 naast de rubriek 'Groeistoot' ook de nieuwe rubriek 'Groeiruimte bij crisis', over opvoeding bij crisis en conflict volgens de principes van LSCI), maar ook stevige opiniestukken, boeiende interviews en pittige cursiefjes.

EZRA
Bijbels tijdschrift

Ezra - Bijbels tijdschrift richt zich tot allen die meer willen weten over de Bijbel, in het kader van onderwijs, bijbelgroep, pastoraal werk, catechese, liturgie, of uit persoonlijke interesse.

Ezra - Bijbels tijdschrift is de voortzetting van VBS-Informatie, het ledenblad van de katholieke Vlaamse Bijbelstichting (VBS).

Meer informatie vindt u op www.vlaamsebijbelstichting.be

Handelingen
Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap

Handelingen is in het Nederlandse taalgebied hét vaktijdschrift voor wie geïnformeerd wil blijven over ontwikkelingen, trends en discussies in het veld van de praktische theologie en praktische religiewetenschap.

Zie www.handelingen.com

Het Teken

“Het Teken” is een maandblad dat tot 2014 uitgegeven werd door de Paters Passionisten

Het bood maandelijks voor niet-specialisten korte en langere bijdragen over geloof, Bijbel, kerkgeschiedenis, portretten van gelovigen, columns, leestips. De inhoud  richt zich tot allen die het christelijk geloof, als waardevol en uitnodigend voor onze tijd, beter willen leren kennen en beleven.

“Het Teken” verscheen 10 maal per jaar, niet in februari en in juli. Elk nummer telde 32 pagina's, de jaargang 320 pagina's.

De website biedt de meeste waardevolle bijdragen uit de laatste 25 jaargangen. Werkten o.a. mee: Ernest Henau, Jo Cornille, Geert Delbeke, Harry Gielen, Goedele Miseur, Peter Rossel, Piet Thomas, Lode Aerts, Ad Blijlevens, Edith Cardoen, Frans Damen, kardinaal Danneels, André Declercq, Geert Dedecker, Jozef De Kesel, Iny Driessen, Gaston Durnez, Erik Galle, Sylvester Lamberigts, Leo Meulenberg, Filip Noël, Marc Steen, Kristof Struys, Maria ter Steeg, Ronald.Herman Thijssen, Eric Vanden Berghe, Jozef Vanden Bussche, Mark Van de Voorde, Frans van Steenbergen.

Klik op het veld 'INHOUD' naast een titel in de inhoudsopgave om toegang te krijgen tot de volledige tekst van die bijdrage.
 

Mensen Onderweg

"Mensen Onderweg" is een maandblad dat uitgegeven wordt door de Paters der HH. Harten (Picpus).

Muurkranten
Jeugdkrant, Actueelkrant en Geloofskrant
Narthex

Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie

Pastorale Perspectieven

Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Relevant
geloof/kerk/mens/maatschappij

Relevant is het diocesane tijdschrift van het bisdom Antwerpen. Het verschijnt tweemaandelijks. Het tijdschrift richt zich niet alleen tot de gelovigen en de medewerkers van het bisdom Antwerpen, maar ruimer tot al wie geïnteresseerd is in de brede kerkgemeenschap en op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in de verschillende diensten van het bisdom. Tegelijk wil het een beeld schetsen van wat er leeft in de verschillende regio’s van het bisdom Antwerpen  en de zoekende mens wat spiritueel voedsel aanbieden.

Relevant , Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, 03 287 35 83, relevant@bisdomantwerpen.be, www.relevant-bisdomantwerpen.be.

Rondom gezin

Tijdschrift van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal.
www.gezinspastoraal.be

Speling
Tijdschrift voor bezinning

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het zoekt spiritualiteit: de onderstroom van het alledaagse leven.

Kijk ook op: www.speling.nl


 

Tertio
Geloofwaardig

Wekelijks kijkt TERTIO vanuit christelijk perspectief naar de actualiteit in België en de wereld en brengt de redactie duiding en opiniëring bij de actualiteit. Met een abonnement op TERTIO Weekblad blijf je op de hoogte van alle gebeurtenissen in de wereld die ons vanuit ons christelijk perspectief aanbelangen en beroeren. Je ontvangt wekelijks tal van artikels en bijdragen die je kan gebruiken tijdens godsdienstlessen of andere gerelateerde lessen. Bovendien heb je als abonnee ook toegang tot het uitgebreide TERTIO-archief op onze website, een onmisbare bron voor iedereen die actief is bij godsdienstonderwijs.

SPECIAAL AANBOD VOOR LEERKRACHTEN en STUDENTEN: Lees TERTIO en heel jaar voor € 67,50 i.p.v. € 94,00.
Klik hier om je te abonneren!http://www.tertio.be

TGL
Tijdschrift voor Geestelijk Leven

TGL is een tweemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland en wil een eigen plaats innemen op het gebied van levensbeschouwelijke en religieuze zingeving.

www.tgl.be

 

Tijdschrift voor Theologie

Tijdschrift voor Theologie wordt geschreven door wetenschappers maar is leesbaar voor iedereen. Uitgangspunt is dat de eigen tijd nieuwe theologische vragen oproept en dat het van belang is daarop in te gaan.

Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken
Tijdschrift voor Bijbel & Liturgie

Het tijdschrift Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken verschijnt viermaal per jaar: aan het begin van de Advent (1e nummer/ begin december), in de Veertigdagentijd (2e nummer / begin maart), vlak voor de zomer (3e nummer / begin juni) en bij de start van het nieuwe werkjaar (4e nummer / begin september). Telkens wordt ingegaan op een facet van de lezingen en Bijbelboeken die horen bij de liturgische tijd van dat moment. De liturgie is een Bijbelse leerschool. Dat veronderstelt ook een bredere kennis van de wijze waarop de Bijbelse boeken uit Oude en Nieuwe Testament in de liturgie in aan bod komen en er in een breed intertekstueel kader verwerkt worden.

Het tijdschrift biedt daarnaast korte info over initiatieven van Bijbelhuis Zevenkerken (Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries Brugge).

Zacheüs
Thuiskomen in de liturgie

Zacheüs,
Thuiskomen in de liturgie

Zacheüs is een tijdschrift dat zich richt tot allen die met liturgie begaan zijn: priesters, diakens, pastorale werksters en werkers, lectoren en acolieten, kosters en organisten, koorleden en liturgische werkgroepen, verantwoordelijken voor onthaal en versiering en allen die hoe dan ook een liturgische taak hebben.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha