Tijdschriften

Tijdschrift: Pastorale Perspectieven


Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Afleveringen:

10e jaargang, nr. 172, September 2016

Artikels

10e jaargang, nr. 171, Juni 2016

10e jaargang, nr. 170, Maart 2016

9e jaargang, nr. 169, December 2015

De tekenen des tijds: Pastorale zorg in een wereld van verandering

9e jaargang, nr. 168, September 2015

Research & development in pastorale zorg

9e jaargang, nr. 167, Juni 2015

8e jaargang, nr. 165, December 2014

8e jaargang, nr. 164, December 2014

8e jaargang, nr. 163, Augustus 2014

8e jaargang, nr. 162, Maart 2014

Zoeken naar zinvolle ruimtes. Over sacrale ruimtes in zorgvoorzieningen

7e jaargang, nr. 161, December 2013

Vroegtijdige zorgplanning: het zal de pastor een zorg wezen!

7e jaargang, nr. 160, September 2013

Legitimering van de pastorale zorg. Terreinverkenning in GGZ en OPH

7e jaargang, nr. 159, Juni 2013

Meer dan koffie en een praatje!
Het pastoraal gesprek anno 2013

7e jaargang, nr. 158, Januari 2013

Mindfulness

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 902 kB).

6e jaargang, nr. 157, December 2012

Levensmoeheid bij ouderen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 774 kB).

6e jaargang, nr. 156, September 2012

Beslagen in dialoog. Over inter- en intradisciplinaire samenwerking

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 991 kB).

6e jaargang, nr. 155, Juni 2012

Uitdaging en taboe. Alcoholverslaving en pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1320 kB).

6e jaargang, nr. 154, April 2012

Meertaligheid en spiritualiteit in de pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 926 kB).

5e jaargang, nr. 153, September 2011

Licht op blinde vlekken

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2126 kB).

5e jaargang, nr. 152, Juli 2011

Wat met spiritueel leiderschap?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1785 kB).

5e jaargang, nr. 151, April 2011

Integratie, Samenwerking en communicatie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1886 kB).

5e jaargang, nr. 150, Januari 2011

Pastorale zorg en suïcide

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1894 kB).

4e jaargang, nr. 149, December 2010

Om de lieve vrede. Constructief omgaan met conflicten

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2628 kB).

4e jaargang, nr. 148, September 2010

Voor alle duideljkheid. Deontologie van de pastor

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2830 kB).

4e jaargang, nr. 147, Augustus 2010

Humanisering in de zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3071 kB).

4e jaargang, nr. 146, Maart 2010

Interlevensbeschouwelijke samenwerking?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4079 kB).

3e jaargang, nr. 144-145, December 2009

Armoede en vermarkting

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2020 kB).

3e jaargang, nr. 143, September 2009

Registratie vanuit pastoraal perspectief

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3440 kB).

3e jaargang, nr. 142, Maart 2009

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4420 kB).

2e jaargang, nr. 141, Oktober 2008

Pastorale zorg en zorgende vrijwilligers

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5694 kB).

2e jaargang, nr. 140, Juli 2008

Schuld en vergeving in pastorale context

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2268 kB).

2e jaargang, nr. 139, Juni 2008

Werken met hoop

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5898 kB).

2e jaargang, nr. 138, Maart 2008

Ethiek in denken en doen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5844 kB).

1e jaargang, nr. 137, December 2007

Pastorale supervisie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2648 kB).

1e jaargang, nr. 136, September 2007

Spiritualiteit van het ouder worden

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 978 kB).

1e jaargang, nr. 135, Juni 2007

Eigenheid en wederkerigheid. Pastorale zorg bij mensen met een mentale handicap

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2472 kB).

1e jaargang, nr. 134, Maart 2007

Is pastoraal present in Vlaanderen?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1404 kB).

Info:

Pastorale Perspectieven

Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Een uitgave van Caritas Catholica Vlaanderen vzw, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond en de diocesane Caritassecretariaten.

Hoofdredacteur: Pieter Vandecasteele

Redactieraad:

Regine De Bruycker (secretaris), Koen De Fruyt, Dominiek Lootens (themaredacteur), Annick Pollefoort, Marina Riemslagh, Claude Vandevoorde, Annemie Dillen, Pieter Vandecasteele (eindredacteur), Dominic Verhoeven (verantwoordelijke uitgever), Filip Zutterman.
E-mail: pastorale.perspectieven@caritas.be

Abonnering:

Om een abonnement aan te vragen, richt u zich tot het redactiesecretariaat. Vermeld duidelijk uw naam en functie, en het adres waarop u het tijdschrift wenst te ontvangen. De kostprijs van een abonnement (één jaargang, vier edities, verzendingskosten inbegrepen) bedraagt € 30 voor particulieren of € 20 voor studenten. Een abonnement op adres van de voorziening waar u werkzaam bent, kost € 25. Het lidmaatschap van de voorziening bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen of het Vlaams Welzijnsverbond is de voorwaarde voor dit verminderde tarief.

Zowel voor een nieuw abonnement als voor de verderzetting van een bestaand abonnement kunt u het gepaste bedrag overschrijven op het rekeningnummer 799-5503733-52 (Caritas Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel). Vermeld in de mededeling naam en adres van de abonnementhouder (en eventueel abonneenummer).

Info voor auteurs:

Een thema suggereren? Dat kan! Een bijdrage leveren? Een artikel, praktijkverhaal, column, bespreking (van een boek, film, artikel, website…), reflectie, lezersbrief, ervaringsbericht, vraag om informatie, aankondiging, terugblik op een gevolgde studiedag of vorming, cartoon, stripverhaal,…? Alleen of samen met collega’s? Dat kan!

Bezorg uw bijdrage aan de redactie of neem contact op voor concrete afspraken.

Enkele richtlijnen voor artikels:

  • bij voorkeur digitaal bezorgen aan de redactie, in een word-document, zonder opmaak
  • minimum 1000 woorden, maximum 4000
  • duidelijke en evenwichtige structuur, met onderverdeling in titels en subtitels
  • enkel noodzakelijke voetnoten opnemen, en achteraan in het artikel referenties naar de belangrijkste literatuur opnemen
  • bij reflecties vanuit de praktijk: goed het onderscheid maken tussen praktijkvoorbeeld en reflectie
  • naast het artikel zelf ook een korte samenvatting (max 100 woorden) en een beknopte ‘situering’ van de auteur(s) toevoegen (naam, functie, achtergrond…)

De redactie selecteert thema’s en bijdragen op basis van diversiteit (alle sectoren moeten per jaargang aan bod komen) en relevantie (het thema moet inhoudelijk focussen op een aspect van pastorale zorg).

De redactie behoudt het recht om bijdragen te weigeren op basis van inhoudelijke criteria. Dit zal gebeuren in onderlinge communicatie met de auteur(s).

Bijdragen kunnen enkel in andere publicaties overgenomen worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de redactie.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha