Tijdschriften

Collationes - 49e jaargang, nr. 03, September 2019

Artikel: Euthanasie en het Nederlandse protestantisme

Bladzijde: 161-168

De tweede bijdrage is van de hand van Theo A. Boer, universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Groningen). Net als in België is ook in Nederland de acceptatie van euthanasie volgens hem deels een tegenreactie van een zich emanciperende samenleving tegen de als beknottend ervaren invloed van de religie. Maar terwijl in België inmiddels sprake lijkt te zijn van een regelrechte cultuuroorlog van seculieren tegen de rooms-katholieke kerk – waarbij die seculieren soms kunnen rekenen op bijval van Belgische protestanten – is in Nederland iets anders aan de hand. De auteur denkt dat met grote waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat Nederland geen euthanasiewet zou hebben gehad zonder de pioniersrol van Nederlandse protestanten. De conclusie lijkt hem gerechtvaardigd dat protestanten in Nederland weliswaar beslissend hebben bijgedragen aan de acceptatie van euthanasie als uitzondering, maar dat zij die steun in Frage stellen zodra die uitzondering tot een regel gaat worden. In die cultuurkritiek zijn zij gelukkig niet alleen.

Reacties:

Nog geen reacties op dit artikel.

Volg Thomas op

Download de Thomas-app