Tijdschriften

Collationes - 49e jaargang, nr. 03, September 2019

Artikel: Op zoek naar een ethisch kader omtrent het levenseinde. Een anglicaanse benadering

Bladzijde: 169-180

Een derde bijdrage, ditmaal van anglicaanse signatuur, levert M. Brendy McCarthy, nationaal adviseur van de Church of England voor medische ethiek en beleid op het vlak van gezondheid en sociale zorg. Hij stelt dat het geen gemakkelijke taak is voor de kerk een ethiek in verband met het levenseinde te ontwikkelen. Die taak wordt moeilijker gemaakt door de noodzaak om ethiek te relateren aan het openbare beleid. Daarom brengt hij het theologische en ethische ‘achtergrondsverhaal’ in kaart van de beleidsverklaringen van de Church of England over problemen met het levenseinde.  Het meest fundamentele niveau van ieder ethisch systeem bestaat uit ‘kernovertuigingen’ en in het geval van de kerk handelen die over het wezen en de aard van God en over Gods verhouding tot de schepping en meer bepaald tot de mensen. Uit die kernovertuigingen komen ‘richtsnoeren’ voort die het nemen van ethische beslissingen positief beïnvloeden en die een engagement in de richting van bijvoorbeeld gerechtigheid en liefde reflecteren. Deze principes vinden vervolgens uitdrukking in ‘specifiek beleid en praktijken’. De ontwikkeling van kernovertuigingen, via richtsnoeren naar specifiek beleid en specifieke praktijken, geldt niet enkel voor christenen, maar voor alle individuen en groepen die ethisch betrokken zijn op de wereld die hen omgeeft. Er zal nog steeds ruimte zijn voor discussie en meningsverschillen, zowel binnen de kerk als tussen de kerk en andere instanties, maar op zijn minst zal het uittekenen van een verdedigbaar kader voor betrokkenheid bij het openbare beleid de getuigenis en missie van de kerk ondersteunen.

Reacties:

Nog geen reacties op dit artikel.

Volg Thomas op

Download de Thomas-app