Tijdschriften

Collationes - 49e jaargang, nr. 03, September 2019

Artikel: De mystagogie en de spirituele betekenis van de liturgie

Bladzijde: 211-224

Ten slotte volgt een bijdrage van Goffredo Boselli, monnik van de abdij  Bose (Italië) over ‘Mystagogie en de spirituele betekenis van de liturgie’. Mystagogie, aldus de auteur, is de kennis van het mysterie dat in de Schrift wordt verhaald en in de liturgie wordt gevierd. De mystagogie is een bij uitstek christologische handeling: alleen het mysterie kan het mysterie volledig onthullen; het mysterie openbaart zichzelf. Dit principe bevestigen betekent het erkennen van een essentiële waarheid van de ervaring van het joods-christelijke geloof: de mens kent de naam van God omdat God zijn Naam in vrijheid aan de mens heeft geopenbaard. De openbaring van het mysterie van God is een daad van God zelf. Zoals de spirituele exegese van de Schrift kennis van Christus is, zo is mystagogie als een spirituele exegese van de liturgie ook kennis en spirituele intelligentie van Christus. Mystagogie is daarom de reële mogelijkheid om aan de liturgie ook de bekende zin van de heilige Hiëronymus toe te schrijven: “Het negeren van de Schriften betekent Christus negeren”. Op dezelfde manier: “Het negeren van de liturgie betekent Christus negeren”.

Reacties:

Nog geen reacties op dit artikel.

Volg Thomas op

Download de Thomas-app