U bent hier: Thomas - Algemeen - Lesimpulsen - Bijbel - Tobias

Tobias

Waarvoor staat ToBiAS?

ToBiAS staat voor: Toekomst van Bijbelverhalen in de Actuele Samenleving. ToBiAS heeft als doelstelling een ongekende of gekende Bijbeltekst (opnieuw) te laten ontdekken door iedereen die hiervoor openstaat en er de transformatieve kracht van te laten ervaren. In de groepsbijeenkomsten wordt telkens vertrokken van een Bijbeltekst. Met ‘ontdekken’ bedoelen we dat de deelnemers zelf actief mee op zoek gaan naar de betekenissen van de tekst. De begeleiding staat in dienst van dit groepsgebeuren.

Een nieuwe benadering van de Bijbelteksten

Daar waar de meeste interpretaties vertrekken van de betekenis van de Bijbeltekst in het verleden of eventueel door actualisatie de tekst betrekken op het heden, interpreteert ToBiAS de tekst vooral vanuit de toekomst. De benadering vertrekt vanuit de overtuiging dat de tekst zelf een alternatieve wereld ontvouwt die nog te realiseren is. De wereld van de tekst biedt een toekomstperspectief van een nieuwe wereld zoals God die heeft bedoeld en wordt op die manier relevant en appellerend voor de lezers vandaag. Tijdens de bijeenkomsten is het aan de deelnemers om dat toekomstvisioen samen te ontdekken.

Een beeld om dit te verduidelijken.

Afbeelding: Joris Snaet

Als we een Bijbeltekst lezen als verhaal uit het verleden, is het alsof de tekst een venster is waardoor we de wereld van 2000 jaar geleden kunnen bekijken. De historisch-kritische exegese leert ons het gebeuren te situeren in zijn historische en sociale context. Zo kunnen we de kloof tussen de mensen in de tekst en onszelf een beetje minder breed maken. Dat is nodig om ons vandaag betrokken te weten bij het verhaal.

De tekst houdt ons ook een spiegel voor waarin we onszelf herkennen. Mensen van toen en van vandaag hebben immers veel gemeenschappelijke kenmerken en gedragingen. Door ons in te leven in de personages en het gebeuren te actualiseren, worden de diepere levensvragen (hermeneutische knooppunten) blootgelegd waarmee de tekst ons confronteert.

Maar de tekst schept ook een eigen wereld waar we mogen binnentreden om er deel van te gaan uitmaken. Hij is als een icoon die de kijker binnenvoert in een wereld waarin God aanwezig is. Iconen in de Oosterse kerken zijn geen realistische afbeeldingen maar verbeelden de wereld van God. Die wereld willen we op het spoor komen door het toekomstvisioen te verwoorden dat deze tekst oproept. Zo kan deze toekomst vandaag al beginnen.

Werkmateriaal

Het basispakket van ToBiAS bestaat uit vijf modules met ondersteuning. Een module is een unit gebaseerd op een Bijbelperikoop. Per bijeenkomst wordt één module gebruikt. De uitwerking van de modules verschilt onderling maar bevat steeds elementen van de drie benaderingen: venster, spiegel en icoon.

Bij elke Bijbeltekst hoort een presentatie in de vorm van een Prezi. Prezi is een applicatie om online presentaties te maken (www.prezi.com). Elke module bevat ook een werkblad voor de deelnemers en in de handleiding van de begeleider staat bijkomende achtergrondinformatie bij de Bijbeltekst en bij de beelden van de prezi.

Inhoud van het basispakket

De vijf modules van het basispakket werden zo gekozen dat een aantal hoofdthema’s van het christendom aan bod komen. De 5 Bijbelteksten komen uit de evangelies en de thema’s sluiten aan bij vragen die leven in de hedendaagse samenleving.

 
Heb je Mij lief?

Jezus vraagt Petrus' liefde en geeft hem een zending (Johannes 21)

Bekijk deze module
Onderweg gebeurt het

De Emmaüsgangers (Lucas 24)

Bekijk deze module
De ontmoeting van Jezus met de Syrofenicische vrouw

Jezus geneest de dochter van de Syrofenicische vrouw (Marcus 7)

Bekijk deze module
No business as usual

De gelijkenis van de arbeiders van het elfde uur (Matteüs 20)

Bekijk deze module
Wijzen op zoek naar een koning

Een geboorteverhaal van Jezus (Matteüs 2)

Bekijk deze module

Homiletische suggesties met ToBiAS-benadering

In het tijdschrift ‘Homiletische suggesties’ van het ICLZ verschijnt een bijdrage voor de vier adventszondagen van het C-jaar met de benadering vanuit het toekomstvisioen. Een aantal begeleiders, vertrouwd zijn met ToBiAS, lazen daartoe de evangelies van die zondagen en vertelden aan elkaar over het visioen dat in deze teksten schuilt.

Wie in de komende advent de zondagsevangelies wil lezen met de benadering van ToBiAS, kan hierin inspiratie vinden. Maar beter nog is het om in groep zelf op zoek te gaan naar het visioen. Daarvoor gebruik je best de sleutelzin: ‘Deze Bijbeltekst ontvouwt een wereld waarin…’ Je zal merken dat het visioen altijd meervoudig is. De suggesties maken dus slechts enkel aspecten zichtbaar.

Meer modules

Vormingsaanbod voor begeleiders

Voor meer info of vorming op maat, contacteer Carine.Devogelaere@kuleuven.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha