Vraag en antwoord

VRAAG
Joods gebruik op begraafplaats

Het is blijkbaar op een Joodse begraafplaats de gewoonte dat men stenen op de grafsteen legt...We bezoeken binnenkort Tyne Cot in de Westhoek en ook daar vallen deze grafstenen op...en telkens wordt de vraag door leerlingen gesteld: 'Waarom doen ze dit? '. Ik moest ze het antwoord altijd schuldig blijven. Ik heb al heel veel Joodse sites afgeschuimd, maar kon van deze gewoonte nergens de betekenis terugvinden. Kan iemand mij de symboliek hiervan even uitleggen?
Alvast bedankt! ! !

Trefwoorden:

Ingestuurd door Van Lysebettens Els op 16/09/2004

Antwoorden:

Reacties

28/07/2006
Thomas Godsdienstonderwijs

Als Joden hun doden willen eren,
leggen ze géén bloemen op het graf.
Ze leggen er kleine stenen op,
stenen op stenen,
die weer en wind kunnen doorstaan,
onvergankelijk als de liefde,
eeuwig als het geloof.

22/01/2005

Als ik me niet vergis eindigt de film 'Schindler's List' met een aangrijpende scène waarin een groep door Schindler geredde joden in processie steentjes leggen op zijn grafzerk. Mooi als illustratie.

19/01/2005

Misschien kan dit ook interessant zijn om door te vertellen naar aanleiding van je lesonderwerp. Toen wij het concentratiekamp van Büchenwald bezochten, lagen op de plaats waar de barakken gestaan hadden van joodse gevangenen, ook zo'n steentjes.
De houten barakken zijn daar nl. allemaal verdwenen, behalve één. Op de plaats waar de houten muren stonden, zijn nu stenen funderingen te zien. Het is daarop dat honderden kleine en grotere keitjes liggen.

02/10/2004
Decostere Tine

In respons 1 wordt dit kort besproken in het thema "Stenen".
Toen ik dat thema heb uitgewerkt heb ik ook gewerkt met de film "Schindler's list". Op het einde van die film zie je alle overlevenden een steen op het graf leggen van de overledene.
Het is een symbool van aanwezigheid. De mens stopt als het ware zichzelf in de sterke steen om altijd bij de overledene te zijn en hem niet te vergeten.

16/09/2004
Anoniem

De steentjes op joodse graven zijn een tastbaar symbool voor de liefde tot de afgestorvene. Het
verwijderen van steentjes is dan ook een schending van het graf. Er worden geen bloemen
gebracht naar een joods graf. En als je het precies wil weten, dan vraag je het een rabbi en dan
krijg je een een geleerd antwoord, bijvoorbeeld op:
http://jewish.com/askarabbi/askarabbi/askr4800.htm
/( /-/

16/09/2004

Ik denk dat de uitleg eenvoudig is: een jood die een graf van een dierbare bezoekt, legt een steentje op de zerk. Zoals wij geraniums plaatsen dus, maar minder commercieel...

16/09/2004

Beste collega,
Ooit worstelde ik ook met deze vraag in het kader van rouwrituelen. Ik heb deze vraag en nog 2 andere vragen voorgelegd aan het Rabbinaat rabbinaat@ljg.nl in Nederland.
Deze antwoorden ontving ik via mail.
1. Een eerste vraag betreft het gebruik om bij een bezoek aan de afgestorvene een steentje te leggen op de grafsteen. Wat is hiervan de betekenis?
Antwoord:
Omdat men traditioneel geen bloemen meeneemt en toch een teken wil achterlaten dat het graf wordt bezocht en de overledene niet vergeten is leggen Asjkenazim een steen en Sefardim in Nederland vaak wat gras op het graf. In de chassidische en andere sefardische gemeenschappen worden vaak kaarsen gebrand in speciale houders op het graf. Een ander uitleg is dat de grafsteen een herinnering is aan de goede daden van de overledene. Door daar een steentje aan toe te voegen, geven we aan dat wij daarop verder willen bouwen.
2. Een tweede vraag betreft de handen van een Cohen. Ik vond een afbeelding op de website http://www.gedenkboek.nl/info/clipart/symbolen/index.htm. Kunt U mij vertellen waarom de ringvinger van de middenvinger afwijkt? De twee handen van een Cohen. Dit is het symbool van een priester. De handen worden zo gehouden bij het uitspreken van de priesterzegen in een Synagoge.
Antwoord:
Hiermee wordt de sjien gesymboliseerd. De sjien staat voor één naam voor G"d.
3. Een derde vraag betreft het rouwgebruik van het scheuren van de kraag bij een overlijden. Dit gebruik kennen we vanuit het boek Job. Maar de leerlingen, die praktisch zijn ingesteld, vragen mij vaak of joden zich dan telkens in kosten moeten steken om een nieuwe jas te kopen omwille van de scheur?
Antwoord:
Het (witte) overhemd of jasje wordt gescheurd als men sjiwe-zit. Deze rouwperiode is alleen bedoeld voor de naasten, welke inhoud broer/zus/vader/moeder/kind. Deze kleding wordt de hele sjiwe gedragen en uiteraard weggegooid na afloop. Bij zo"n verdriet wat met G"ds hulp niet veel zal voorkomen wordt er niet aan de kosten van een nieuw hemd gedacht.

16/09/2004
Anoniem

Een uitvoeriger antwoord vond ik hier: http://www.templesanjose.org/JudaismInfo/time/
Life_Cycle/pebbles.htm Het lijkt er op dat het aanbrengen van een steentje een symbolische vervulling is van het gebod op het begraven van de doden. Het is hoe dan ook een teken van respect en liefde voor de overledene.

Volg Thomas op

Download de Thomas-app