4ingen - Hooggebeden

Een dankgebed zoeken

Dankgebeden

Zichtbaar en tastbaar nabij
Heer God, wij danken u. Altijd zijt Gij bekommerd geweest om de mensen, eeuwen door hebt Gij gesproken en onze vaderen laten ervaren wie Gij zijt, u zichtbaar en tastbaar gemaakt: een gesproken woord, een doorleefd gebaar. En toen de tijd … Lees verder
Vorst van vrede
Vader, u willen wij loven en danken in deze kerstnacht, verbonden met allen die Gij roept om van uw licht te getuigen. U kunnen wij nooit genoeg danken, Goede Vader, voor het wonder dat Gij telkens weer aan ieder van ons voltrekt. Gij … Lees verder
Die naar menselijke gewoonte
Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van Jozef, zoon van David zoon van Jesse, zoon van Juda zoon van Jacob, zoon van … Lees verder
Gij, een God van mensen
Wij danken U, Heer God almachtig, dat Gij een God van mensen zijt, dat Gij U niet geschaamd hebt onze God genoemd te worden, dat Gij ons kent bij onze naam, dat Gij de wereld in uw handen houdt. Want daarom hebt Gij ons geschapen en daartoe … Lees verder
God, begin en einde
Gezegend zijt gij, God, begin en einde, bron van liefde en vreugde. wij danken u omdat Gij altijd weer bij ons zijt door de werken van uw handen. Gij geeft ons brood om van te leven bewogen mensen om ons heen een wereld waarin wij voor … Lees verder
In Hem blijft Gij ons nabij
God, onze Heer en onze Vader, wij komen U danken, U loven en U prijzen zoveel als wij kunnen. Alles wat wij hebben komt van U. Bij U begint het leven en de vriendschap. Gij kent ons, Gij houdt van ons. Gij zijt de Schepper altijd door, Gij … Lees verder
Denkend en doende
Gij, die God zijt, Vader en Moeder genoemd, die het leven kent en aan ons te leven geeft, Gij, die mensen sterker zijt dan stortvloed en storm die beuken tegen hun geluk, Gij, gevoeld als vaste grond voor onze voeten, gekend als … Lees verder
Doorgegeven als een levend verhaal
Alle eeuwen door hebben mensen van U gezongen, Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal, Gij die onuitsprekelijk en machtig met de mensen wilt zijn. Gij hebt in ons het leven uitgezaaid, ons gevormd naar uw beeld. Met eindeloos … Lees verder
Uw hart is groter dan een mensenhart
Wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, hebt Gij, God, bereid voor allen die U liefhebben. Gij hebt U geopenbaard als een God die er alles voor over heeft als wij mensen maar tot … Lees verder
Vader in de hemel
Vader in de hemel, wij danken U voor het brood dat vader verdient, voor de spijzen die moeder klaarmaakt, voor onze thuis met broers en zussen, voor de meesters en juffrouwen op school, voor alle vrienden om ons heen. Wij danken U … Lees verder
Dat er licht mag komen
Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over de mensen maar het licht hebt geschapen waarin zij elkaar konden zien en liefhebben, wij danken u, God. Gij , die de duisternis niet hebt laten heersen over het leven maar het licht … Lees verder
Wees aanwezig
Maken wij het stil in ons hart om God te danken Wees aanwezig in ons midden en vervul ons hart met Uw goede Geest. God, die voor ons zo onbegrijpelijk en ver weg zijt, maar die ons nabij wilt zijn, waar wij de tekenen van uw aanwezigheid … Lees verder
Voor alles dank!
God, wij zijn hier samen om dank te zeggen. Wij danken U voor de mooie wereld, voor de vriendschap tussen de mensen, voor de zon en de maan, voor de bloemen en de dieren, voor het land waar wij wonen, voor de vele mensen rondom ons , voor … Lees verder
Gij roept ons tot leven
God, wij danken U, Gij roept ons tot leven, uit de liefde van vader en moeder. Gij geeft ons een lichaam dat dienen en helpen kan, met handen om te geven en een mond om te lachen naar het leven, met een lichaam dat onze liefde tastbaar en … Lees verder
Genade, vrede iedereen!
Genade, vrede iedereen! De Geest des Heren om u heen. Neem plaats en zet u in de kring, doet mee tot zijn herinnering. Wij vieren hier wat nog niet is: verzoening en verrijzenis; dat wij tot rust gekomen zijn verlost van doodsangst en van … Lees verder
Gij die weet
Sinds Gij onder ons zijt gekomen, sinds de dagen van Jezus, is alles wat menselijk is teken van U. Het gelaat van de mensen is beeld van U. De weg van mens naar mens is de weg naar U. Gij die weet hoe traag wij U herkennen, hoe moeizaam … Lees verder
Gij hebt ons alles geschonken
Wij zijn hier bij elkaar om U, Vader, te danken. Gij hebt ons alles geschonken: ons leven, de wereld om ons heen, onze medemensen, velen veraf en enkelen dicht bij ons hart. In hen ervaren wij de dorst van lichaam en geest, van hart … Lees verder
God van ver en van dichtbij
Heer, onze God, wij danken U dat we geboren zijn, dat wij bestaan, met moeite en vol vreugde, dat wij sinds mensenheugenis U ter harte gaan, dat wij uw hemel en uw aarde zijn. Gij die de sterren roept en hun getal bepaalt, Gij roept ook al … Lees verder
Dankend dat Gij ons voorgaat
Heer, onze God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat: Gij roept ons aan de dag uit de duistere nacht van het niets; Gij geeft ons een naam en roept ons om mens te worden, om zoekend en tastend te komen op het spoor van het … Lees verder

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs