4ingen: Doopviering van Michiel en Dieter

Verwelkoming

Beste ouders, meters, peters en familie,
Toen Michiel en Dieter op 31 juli geboren werden voltrok er zich een groot wonder. Bovendien waren zij twee van de 7200 kinderen die per uur geboren worden en twee van de 70 miljoen per jaar. Net als die andere kinderen zijn ook zij unieke mensen, met hun eigen karakter en eigenschappen. Van in mama's buik lieten ze hun temperament al merken. Toen kregen ze ook een eigen naam. Het is die naam die vandaag in de palm van Gods hand en in onze harten geschreven wordt.
Het leven is te danken aan een verborgen bron, een onuitsprekelijk geheim. In dit geheim vermoeden wij God, die we dan ook danken.

Openingsgebed

Heer God, Vader van alle mensen,
wij staan hier voor U met twee kinderen
aan het begin van hun levensweg:
een weg van licht en donker,
van vallen en opstaan,
want zo is het in onze wereld.
Wij vieren vandaag
dat het leven een wonder van liefde is,
dat het leven sterker is dan de dood.
Hou van deze kinderen
zoals een vader en een moeder
van hun kinderen houden.
Amen.

Naamgeving en kruisje

Stefaan: Jan en Sally, jullie kinderen worden vandaag door het doopsel opgenomen in het volk van God. Zij hebben elk hun naam. Het is de naam die een mens tot persoon maakt, tot een eigen individu. Welke namen hebben jullie voor je zonen gekozen?
Jan en Sally: Michiel en Dieter.
Stefaan: De namen "Michiel" en "Dieter" zijn de eerste van drie namen die jullie in je leven krijgen. Je eerste naam zal iedereen het beste kennen. Deze naam werd met veel zorg gekozen en heeft een bepaalde betekenis.
De naam "Michiel" heeft een Hebreeuwse oorsprong en betekent "wie is als God". Hopelijk mag Michiel dan ook als liefdevolle mens onder de mensen leven.
"Dieter" is een naam met Germaanse achtergronden en wil zeggen "machtig onder het volk". Laat ons hopen dat Dieter een positieve kracht mag worden tussen de anderen.
Maar velen zullen nog een naam bedenken, een troetelnaam, heel spontaan. Niet eentje maar een snoer van namen. De parels die een mens doen verdergaan.
Je derde naam, die moet je zelf ontdekken, die zit in 't diepst van wie je bent. Jouw roeping door God gegeven: de opdracht die jou bij de ander brengt.

Michiel, namens heel onze gelovige gemeenschap geef ik je een kruisje, als teken van Jezus Christus, en als teken van hoop, verrijzenis en nieuw leven. God zegene en beware je.
Dieter, namens heel onze gelovige gemeenschap geef ik je een kruisje, als teken van Jezus Christus, en als teken van hoop, verrijzenis en nieuw leven. God zegene en beware je.
(Meters, peters en al wie Michiel en Dieter met liefde willen omringen worden uitgenodigd om hen een kruisje te geven. )

Evangelie

“Eens ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op zodat het zaad verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.”

Met de mens is het zoals met de zaadjes. Een kind dat aan z’n lot overgelaten wordt, krijgt minder kansen en komt wel eens terecht tussen de distels. Krijgt een kind echter de noodzakelijke ontplooiingsmogelijkheden aangereikt dan heeft het alles om op goede grond uit te groeien tot een gelukkig mens.

Handoplegging

De handoplegging is een oud gebaar. Het wil zeggen: je kan op me rekenen, ik ben er voor jou.
Laten we onze rechterhand over Michiel uitstrekken en samen bidden:

God, onze Vader, houd uw beschermende hand over Michiel.
Geef dat Michiel geborgenheid mag vinden bij zijn ouders, dat hij zich veilig mag voelen.
Behoed hem voor al wat kwaad en onmenselijk is.
Omring hem met beschermende handen. Amen.

Nu strekken we onze rechterhand uit over Dieter en bidden samen:

God, onze Vader, laat Dieter groot en krachtig worden.
Bescherm hem tegen het kwade.
Laat hem liefde en geborgenheid ervaren bij zijn ouders.
Omring hem met beschermende handen.
Amen.

Belofte van de ouders

Jan: "Michiel en Dieter", we willen je vandaag laten opnemen in de gemeenschap van mensen die proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus. Wij zullen je daarin steunen. We zullen jullie zorgvuldig, met wijsheid en liefde begeleiden.

Sally: "Michiel en Dieter", we willen ons best doen om je te geven wat je nodig hebt: niet alleen materiële dingen zoals kleren en voedsel maar vooral willen wij je omringen met onze liefde.
We zullen tijd maken om te luisteren naar jullie.

Belofte van de meters en de peters

Meter en peter van Michiel

Stefaan:
Beloven jullie Michiel altijd een bijzondere plaats te geven in jullie hart en hem te omringen met liefde en genegenheid? Beloven jullie mee te helpen opdat Michiel door het leven zou gaan als een gelovige mens?

Christiana en Frans:
Ja, dat beloven wij.

Meter en peter van Dieter

Stefaan:
Beloven jullie Dieter altijd een bijzondere plaats te geven in jullie hart en hem te omringen met liefde en genegenheid? Beloven jullie mee te helpen opdat Dieter door het leven zou gaan als een gelovige mens?

Hélène en Aimé:
Ja, dat beloven wij.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de vader wiens naam betekent: 'Ik zal er zijn'.
Ik geloof in God die elke mens geschapen heeft
en elke mens voorbestemt voor een eindeloos geluk.
Ik geloof in de Zoon wiens naam betekent: 'God brengt verlossing'.
Hij brengt licht voor alle kleine mensen.
Hij brengt licht, zelfs op het kruis, want Hij is het leven doorheen de dood,
Hij is de verrijzenis op de derde dag
en is opgenomen in een gloednieuwe wereld.
Ik geloof dat wie niet meer bij ons is, niet verloren is,
maar leeft in Zijn licht.
Hij zegent alle mensen die Hij bij hun namen roept.
Ik geloof in de Geest die ontelbaar veel namen heeft.
Die Geest is het die ons voortdrijft,
die het vuur in ons aanwakkert,
die inspireert en ons tot een echte gemeenschap maakt.
Hij zal Michiel en Dieter doen groeien.
Hij zal hen groot maken en doen leven in lengte van dagen.
Amen.

Water als teken

Water is levengevend en beschermend. Het was maandenlang het veilige klimaat waarin Michiel en Dieter opgroeiden.
Water geeft niet alleen leven, het vernietigt ook. Je zal regelmatig ondergedompeld worden in pijn en verdriet, maar als je ervoor vecht zal je er altijd herboren uit tevoorschijn komen.

Doopsel en zalving van Michiel

Michiel, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Olie versoepelt elke beweging en dringt door alles heen. Het maakt soepel, verzacht, beschermt en geeft je kracht.
Michiel, ik zalf je met het Heilig Chrisma, met de Geest van Jezus. Dat je een mens mag worden zoals Hij.

Doopsel en zalving van Dieter

Dieter, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ook bij Dieter laten we de kracht van de olie werkzaam zijn.
Dieter, ik zalf je met het Heilig Chrisma, met de Geest van Jezus. Dat je een mens mag worden zoals Hij.

Doopkleed

Er wordt gezegd dat Jezus van zijn moeder een kleed heeft gekregen uit één stuk geweven.
Er wordt gezegd dat mensen in nood grepen naar dit kleed om houvast te vinden.
Niets en niemand mag je kreuken.
Wordt een mens uit één stuk.
Warm, hartelijk en oprecht: iemand op wie je staat kan maken.
Blijf wie je bent, een blanke pit van leven, die veelkleurig opbloeit en zegen en leven over mens en wereld spreidt.
Deze witte kledij is vandaag je feestkledij.
Je hoort bij God.
Leef dan altijd als een nieuwe mens.

Doopkaars

Stefaan:
Ontvang deze brandende kaars,
mogen je ouders dit licht brandend houden,
opdat Jezus Christus het licht zou zijn in het huis
waar jullie gaan wonen en vrede brengen in jullie leven
zodat jullie ook een licht in de wereld
en een vonk van Gods liefde tussen de mensen mogen zijn.

Samen:
Zo willen wij voor Michiel en Dieter een kring van licht zijn,
wegwijzers in onze vaak duistere wereld,
sterren in de nacht voor de kleine reizigers
op zoek naar het huis van de Vader.

Voorbeden

Bidden wij dat Michiel en Dieter gezond mogen opgroeien en zich omringd weten door mensen die het goed met hen menen. Dat zij anderen gelukkig mogen maken en zelf gelukkig zijn. Laten wij bidden.

Samen:
Wij bidden u, verhoor ons Heer.

Bidden wij dat alle ouders hun belofte van liefde en trouw iedere dag waarmaken en daarin de kracht vinden om zich samen in te zetten voor hun kind. Laten wij bidden.

Samen:
Wij bidden u, verhoor ons Heer.

Jan:
Bidden wij dat de meters en peters Michiel en Dieter in hun hart blijven dragen en hen alle kansen bieden om op te groeien tot gelukkige mensen die de eenvoudige dingen van het leven waarderen. Laten wij bidden.

Samen:
Wij bidden u, verhoor ons Heer.

Jan:
Bidden wij dat de wereld waarin onze kinderen opgroeien een wereld van gerechtigheid en zorg voor het geschapene mag zijn. Laten wij bidden.

Samen:
Wij bidden u, verhoor ons Heer.

Gebed tot Maria

Maria,
Neem onder uw bescherming deze pasgedoopte kinderen aan;
zegen de ouders, meters en peters.
Laat deze kinderen in hun geloof opgroeien tot volwassen mensen die op een waardige manier hun weg door het leven vinden.
Mogen deze kinderen het zonnetje in huis zijn,
mensen die geapprecieerd worden.
Bescherm en zegen onze gezinnen. Dat zij mogen werken en wonen in de vrede en het geluk van de liefde van God.
Amen.

Zending en zegen

Vandaag hebben jullie voor Michiel en Dieter een christelijke levensweg gekozen.
We hopen dat dit de basis is voor een overtuiging die ze zelf zullen volgen.
Bouw samen aan elkaars geluk en maak van uw huis een thuis voor Michiel en Dieter.
Zegenen wij elkaar bij alles wat te doen staat en alles wat we mogen beleven.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Over deze viering

TitelDoopviering van Michiel en Dieter
Soort vieringGebedsviering
GelegenheidDoopsel
BeschrijvingGoede doopviering
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroep
Trefwoorden
Jaartal2003
SamenstellerSally De Schuyter
InzenderSally De Schuyter
E-mailsallydeschuyter@hotmail.com

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs