4ingen: Doopviering Elise

Welkomstwoord

CÉDRIC:
Welkom allemaal!

LAURENS:
Dag allemaal!  4 dagen geleden waren wij samen in deze kerk om mijn eerste communie te vieren, en nu mogen wij hier ons zusje verwelkomen om gedoopt te worden.  Welkom Elise!

MAMA:
Welkom aan allen hier aanwezig. Wij zijn heel blij dat jullie samen met ons een WELKOM aan dit kleine meisje wensen.
Onze ELISE is voor ons een echt geschenk, een WONDERTJE en haar willen wij nu toevertrouwen aan God.
Wij willen haar ook christelijke waarden meegeven die voor ons belangrijk zijn, zoals trouw, liefde, goedheid en verdraagzaamheid. Waarden die nu niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

PAPA:
Via dit doopsel geven wij Elise ook graag deze boodschap mee:
Laat geen droom onbenut, dromen doen je leven.
Leef een dromend leven, maar besef heel even, het is niet alleen jouw droom,
Jouw wereld, jouw leven. Laat ook de anderen je dromen met je leven.
De toekomst is veelbelovend.
Ga hem met God, met ons, met je broertjes, je familie, je geloof en met veel dromen tegemoet, en laat je leiden langs het 'mooie' van het heden.

PRIESTER:
Laten we deze viering dan ook beginnen met het teken waarmee wij allen ook gedoopt werden: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Openingsgebed

Laten wij bidden voor dit kind en tot God:

ALLEN:
Heer, onze God,
Dit kindje mogen we leren lopen,
het helpen om gaandeweg haar levensweg te vinden.
Wij hopen dat het de weg gaat die leidt naar U.

Dit kindje mogen we leren spreken,
het helpen om zich uit te drukken in woord en daad.
Wij hopen dat haar leven een gesprek wordt met iedere mens,
Uw beeld en gelijkenis.

Dit kindje mogen we leren zien,
het helpen ontdekken wat goed en waardevol is.
Wij hopen dat het oog krijgt voor de diepte van het leven,
een God, die er is voor mensen.

Dit kindje mogen we leren luisteren, het helpen oor te krijgen
voor mensen die woorden van liefde doen en voor mensen die smeken.
Wij hopen dat het gehoor geeft aan de God die er is voor alle mensen
en luistert met haar hart.

MAMA EN PAPA:
Wij hopen en bidden, Heer, onze God,
dat ons gezin, dat onze familie de ruimte wordt,
waarin Elise zichzelf mag zijn, waarin ze uw beeld en gelijkenis
mag worden, de weg met U mag gaan.
Amen.

Gebed

Naamgeving

MAMA:
Lieve schat,
Je was nog niet geboren, zo klein en pril in mama’s buik. 
Je papa en ik wilden een naam zoeken die duidelijk zou maken
hoe blij wij zijn met onze dochter.
Een naam die mooi past bij die van je broertjes.
Een naam die mooi klinkt en voor iedereen uitspreekbaar is.

We hadden al heel erg lang een naam voor jou in gedachten.
Eentje die echt voldeed aan alle voorwaarden.  En toen ontdekten
we ook nog eens dat jouw naam en mijn naam allebei hetzelfde
betekenen: “toegewijd aan God”.
Daarom meisje ga jij sinds je geboorte door het leven als “Elise”.
Wij hopen dat je mag opgroeien tot iemand die anderen niet vergeet,
iemand die warmte en vreugde brengt, iemand die licht wil zijn voor
anderen.
Lieve God, vandaag komen wij als ouders heel bewust vragen
om ook de naam van ons derde kindje te schrijven in de palm
van Uw hand en haar op te nemen in Uw liefde.
Wees Elise nabij, telkens weer.

Zeg mamamuziek

Zeg mama, waar was ik
toen ik nog niet geboren was:
in een doosje of een laatje?

Welnee hoor, wat dacht je?
Toen jij nog niet geboren was,
was je enkel maar een zaadje.
God heeft je laten groeien
in mama's eigen buik (ooh)
wel negen lange maanden
en toen kwam jij eruit,
ik vond je prachtig...

Zeg mama, wat deed ik
toen ik nog niet geboren was
kon ik praten of lachen?

Welnee hoor, want weet je?
Toen jij nog niet geboren was,
moest jij daar nog mee wachten.
God heeft je laten groeien:
je handjes en je haar,
je oogjes je oortjes (en m'n jasje)
en toen was je klaar,
en oeps daar was je...

Zeg mama, wat word ik
wanneer ik later groot zal zijn?
Vertel eens jij weet het...

Welnee hoor, dat weet ik niet,
maar Jezus heeft een plan met jou.
Vertrouw op hem, Hij weet het.
Hij zal je laten groeien,
Hij is het die jou draagt. (helemaal)
Hij zal je altijd helpen,
te doen wat Hij je vraagt.

Hij is machtig.

(Elly en Rikkert)

Bereidheid

PRIESTER:
Het doopsel, ouders, peter en meter, is niet slechts een dankgebed om nieuw leven, het vieren van een geboorte, het is ook en zelfs vooral het opnemen van een mens in de gemeenschap van Jezus Christus, de Kerk.
God houdt reeds van jullie kind, zoals Hij houdt van alle mensenkinderen in de wereld.  Toch is het Hem een vreugde te zien hoe ouders hun kind geleidelijk in contact brengen met Jezus Christus.
Zijn Zoon gaf Hij toch als de grote genade aan de mensheid, door Hem te kennen wordt een mens beter.
Jullie vragen nu aan de Kerk om jullie kindje te dopen.  We doen het graag en met overtuiging.  Op haar beurt vraagt de Kerk van jullie: willen jullie ook in het verdere leven jullie kind de persoon van Jezus Christus leren kennen?

ALLEN: Ja, dat willen wij.

Kruisje geven

PRIESTER:
Elise, op je kleine voorhoofd zal ik je een kruisje geven, het teken van Jezus, die zijn kruis gedragen heeft in liefde voor ons allen.  Ook jij zal een kruisje te dragen hebben ergens langs je weg naar de horizon.
Maar mensen zijn er om elkaar te helpen.  Opdat je in je leven veel goede mensen mag ontmoeten, teken ik je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ouders, peter en meter, grote broers en allen die wensen, mag ik jullie uitnodigen een kruisje te geven aan Elise, als een gebed om Gods zegen.

Lezing

Er was eens een herder die op een heleboel schapen moest passen. De kudde telde wel honderd dieren. De herder trok iedere dag met zijn schapen naar de grote heide. Daar konden ze naar hartelust grazen. Hij lette goed op hen en telkens weer telde hij ze om te zien of het er nog wel honderd waren. Hij schrok heel erg toen hij er op een keer één miste. Zou hij zich misschien vergist hebben? Weer telde hij. Maar ook dit keer waren het er maar negenennegentig. Er ontbrak er eentje. De herder bedacht zich geen ogenblik en ging meteen op weg om het ene kleine lammetje te zoeken. Steeds verder liep hij van de kudde weg. Telkens riep hij het bij zijn naam. Dan stond hij stil en luisterde. Hij moest het vinden voor het donker werd, anders was het verloren. Opeens hoorde hij angstig blaten. Het lammetje was met zijn vacht aan de doornen van een braamstruik blijven hangen. De herder rende naar zijn schaapje toe, bukte zich en tilde het op zijn schouders. Hij droeg het naar de schaapskooi. Daar was het weer veilig en kon het niets meer overkomen.

Woordje van de priester

Voorbeden

LAURENS:
Elise, jij bent onze kleine zus die wij zo graag zien.  Cédric en ik wensen je een leven vol warmte en liefde toe.
Laat ons bidden.

Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer

INES:
Laten wij bidden voor Elise, dat zij steeds zal blijven geloven in zichzelf, in de anderen en in God.  Dat zij veel liefde zal ontvangen, zodat zij deze verder kan doorgeven; dat zij zich veilig en geborgen zal voelen bij mama en papa; dat zij een voorbeeld mag zijn van oprechtheid en eerlijkheid.
Laat ons bidden.

Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer

JULIE:
Voor de ouders van Elise.  Dat zij veel vreugde mogen beleven aan het leven dat hen is toevertrouwd en dat Elise, samen met haar broertjes, mag opgroeien tot hun fierheid. 
Laat ons bidden.

Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer

JULIE:
Bidden wij ook speciaal voor meter en peter en allen hier aanwezig.  Dat zij door hun goedheid en zorg, goede getuigen mogen zijn van Jezus.
Laat ons bidden.

Allen:
Wij bidden U verhoor ons Heer

Handoplegging

PRIESTER:
Elise, we willen je even aanraken, ieder die wil op zijn of haar manier: met gedachten, ogen, een kruisje, een kusje, zachte handen…
Om je kracht te geven je leven te leven,om te zijn en te worden wie je bent.  Om je te laten voelen dat we er zijn voor jou en van jou houden.  Samen de hand boven je hoofdje houden is een teken van bescherming, een zegen.  Een teken dat we blij zijn met jou en je een plaats willen geven in het leven, zoals ook God jou een plaats geeft in Zijn hart.

Laat Elise groot en krachtig worden in onze soms harde wereld.  Laat haar niet ontmoedigd geraken.

Beloften en geloofsbelijdenis

PRIESTER:
Ilse en Stefan, jullie zijn je ervan bewust dat het levenslot van Elise in grote mate afhangt van jullie en jullie wederzijdse liefde.  Door Elise  het leven te schenken hebben jullie je innerlijk reeds verbonden om samen in liefde voor haar te zorgen.  Willen jullie dit nu in eigen woorden vertellen?

MAMA:
Lieve Elise,
Het leven zit vol met 'twee-sprongen'; momenten waarop je zult moeten kiezen.
Kiezen tussen goed en kwaad, maar soms ook tussen twee kwaden. Op
zo'n momenten willen wij jou helpen de juiste weg in te slaan en voor het
goede of het minst slechte te kiezen.
Door onze opvoeding en dit doopsel, willen we je een soort 'startpakketje' van
waarden meegeven die voor ons belangrijk zijn in dit leven. Later, zul jij hier je eigen waarden aan toevoegen en zo opgroeien tot je eigen unieke jij.

PAPA:
Een thuis maken van ons huis, was een van onze beloften bij ons huwelijk. Nu
willen wij ook jou, samen met Laurens en Cédric betrekken in deze thuis en jullie altijd een 'place-to-be' bieden, een warme plaats om bij te komen.

PRIESTER:
Niet alleen de ouders willen zich verbinden, ook Mari-Carmen en Benny willen als
meter en peter meewerken aan het levensgeluk van Elise.

METER EN PETER:
Meter en peter zijn betekent voor ons: er zijn wanneer je ons nodig hebt.
Elise, je krijgt een bijzondere plaats in ons hart. Wij zullen dan ook naar je luisteren en je helpen waar het kan. Samen met je ouders zullen we naast je staan om van jou een lief meisje en een goed mens te maken.

ALLEN:
Elise,
Wij beloven je trouw te blijven, wat ook de toekomst brengen zal, in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.  Wij zullen je grootbrengen in de geest van het evangelie, en beloven je vrij te maken om je eigen weg te gaan. 
Wij willen altijd van je houden.

KINDEREN:
Alle aanwezige kinderen geven een zelfgemaakte bloem aan Elise met daaraan een boodschap voor haar.
Muziek: Ik geef een heel mooi bloemetje.
Ik geef een heel mooi bloemetje,
een bloemetje aan jou.
Omdat ik je zo lief vind,
omdat ik van je hou.
Ik geef een heel mooi bloemetje,
al is het wel wat klein.
’t Zou leuk zijn als we elke dag
twee dikke vriendjes zijn.

Doopsel

PRIESTER:
Water speelt een enorme rol in het leven van mensen. Het heeft Elise veilig beschut voor zij geboren werd. Water drenkt de aarde en maakt ze vruchtbaar zodat we kunnen eten en drinken. Dauwdruppels kondigen een nieuwe dag aan. Water doet herboren worden. Het is: gaafheid en zuiverheid, oorsprong van nieuw leven, teken van verlossing.
Elise, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zalving

PRIESTER:
Elise, nu op jou de naam is gelegd van Jezus Christus, zalf ik je met zijn geest, opdat je vervuld mag worden van de kracht en de gezindheid die in Hem was.
Ik zegen dan ook je oogjes, opdat je blijvend de goede dingen zou zien in de wereld en in de mensen om je heen.
Ik zegen je oortjes, opdat je zou mogen luisteren naar wat zovele mensen te vertellen hebben over dat wondere leven dat je nu ontvangen hebt;
Ik zegen je mondje, opdat je ermee zou mogen lachen en woorden zou mogen spreken van troost en aanmoediging.
Ik zegen je handjes, dat je ze zou mogen sluiten omheen de mensen waarvan je houdt  en ze zou openhouden voor de mensen die je hulp verwachten.
Ik zegen je voetjes, zodat je je weg op deze aarde mag vinden.
En mag je zo ontdekken dat alles goed is wat God voor jou heeft bereid. Je bent kind van God, vandaag en alle dagen tot in de eeuwigheid. Amen.

Kleed

PRIESTER:
Elise, moge dit kleed van deze dag, je feestkleed zijn, alle dagen van je leven, als teken van dit nieuwe bestaan.

Doopkaars

PRIESTER:
Vuur is warmte, het drukt genegenheid en intimiteit uit.
Warmte is leven, het doet alles groeien en bloeien.
Vuur is licht, het verhelderd wat onduidelijk is.
Licht is schoonheid, want alles wat donker is wordt klaar.
Brandend licht, breng vreugde in het leven van Elise.
Deze doopkaars is het symbool van het zonnelicht van Christus.
Voor jou, Elise, willen wij deze kaars brandend houden,
blijf jij dan een zonnetje in ons midden, altijd opnieuw.

MAMA:
Elise, sinds de dag dat jij geboren bent is er in ons gezinnetje nog meer warmte, nog meer licht.  Wij brachten ook de doopkaars van je broertjes en onze huwelijkskaars mee, om ze allen aan jouw doopkaars te doen ontbranden. 
(Papa steekt met Laurens en Cédric de drie ander kaarsen aan)

God, laat deze kaarsen van ons gezin een symbool zijn van de warmte en de liefde die wij, elke dag opnieuw, proberen waar te maken voor elkaar en onze kinderen.

Onze Vader

Dankzegging en toewijding aan maria

PRIESTER:
Elise, vandaag is het een speciale dag.  We willen God danken om het wonder van jouw leven.

OPA:
Liefste Elise,
Drie maanden terug werd je zomaar aan de wereld van vandaag geschonken dankzij de overvloedige liefde van je papa en mama.  Inmiddels heb je deze grote liefde dag en nacht mogen ervaren.
Vandaag geven zij jou in aanwezigheid van je broertjes en ons allen een levensweg mee: de weg van de beleefde christelijke liefde.
Moge jouw leven een leven worden en zijn, van liefde samen met de Heer die ju vandaag heeft opgenomen in Zijn wereld-liefde-gezin.
Blijf Hem trouw, lieveling, je leven lang.
Zijn blijde en liefdevolle boodschap moge de basis zijn voor alle geluk en vrede voor jezelf en alle mensen die je ooit ontmoeten zal.
Daarom ook vertrouwen we je vandaag toe aan Moeder Maria die ons is voorgegaan op deze weg van geven en leven in liefde en pijn naar het beeld van haar zoon.
Haar onvoorwaardelijk vertrouwen in geloof was de levenskracht en sterkte haar leven lang.  Moge ook dat vertrouwen en diep geloof voor jou de levensbasis worden op de weg naar een innig en diep doorleefd leven.
Moeder Maria, wandel beschermend mee met Elise, haar leven lang.
Liefste Elise, deze oprechte hartenwens komt van je gelukkige grootouders op deze blijde dag.  Het ga je goed, lieveling.

Vredeswens

METER:
Het zou mooi zijn als je ' t later nog wist:
hoeveel warmte hier vandaag was,
hoe mooi je kleertjes waren,
hoe gelukkig mama en papa je droegen,
hoe vriendelijk de ogen van de familie je volgden.

WENDY:
 Het zou mooi zijn, als je 't later nog wist:
hoe eerlijk wij vandaag beloofden
je nooit in de steek te laten,
en hoe trots je meter je in haar armen nam,
omdat zij en je peter, namens zovelen
mee zorg willen dragen voor jou.

KATHLEEN:
Het zou mooi zijn, als je 't later nog wist
hoe trots je broertjes er voor jou waren,
wat in deze viering gezegd werd aan jou,
en als je dan nog de genegenheid zou herinneren
van al deze mensen hier samen
die ' t beste met je voorhebben
dan hoef je nooit hopeloos te zijn.

Honderd kusjesmuziek

Ik stopte honderd kusjes,
in een heel mooi doosje.
Ik deed er ook een strikje rond,
‘k bewaar het nog een poosje.
Maar op een mooie dag,
dan geef ik het aan jou,
en zeg ik met elk kusje,
hoeveel ik van je hou.

Zending en zegen

PRIESTER:
Stefan en Ilse, ga nu in vrede met Elise, Laurens en Cédric naar huis.  Omring hen met jullie liefde en wees gelukkig met elkaar.
Moge de Geest van Jezus Christus heersen in jullie huis en zijn vreugde wonen in jullie gezin.
Daartoe zegene u allen de almachtige en goede God, de Vader, de Zoon en de Heilig Geest. Amen.

Für Elisemuziek

Over deze viering

TitelDoopviering Elise
Soort vieringGebedsviering
GelegenheidDoopsel
BeschrijvingInhoudelijk aansprekende teksten
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroepjonger dan 9
Trefwoordenlicht, liefde, warm
Jaartal2007
SamenstellerIlse Baelen
InzenderBaelen Ilse
E-maililse.baelen@telenet.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs