4ingen: Lichtmis

laat de kinderen tot mij komenmuziek

kruisteken en inleiding

Veertig dagen na kerstmis vieren we het feest van Maria Lichtmis en daarmee sluiten we de kersttijd af. De donkerste dagen zijn voorbij, het licht keert terug, de aarde ontwaakt. Dit lichtfeest als een eerste lentebode van het naderende voorjaar. Af en toe al eens genieten van een schuchter voorjaarszonnetje dat ons naar buiten roept. Net als Maria die 40 dagen na de geboorte van haar kind vanuit de beslotenheid thuis naar de tempel gaat. Daarop is ook deze kerkgang geïnspireerd. Het is het eerste wat ze onderneemt om haar kind onder Gods zegen te plaatsen, het toe te wijden aan God. En dat doen wij vandaag ook opdat onze kinderen kinderen van het Licht mogen blijven.

welkomtekstje door catechiste

misintenties

we bidden voor de allerkleinsten in ons midden en de gezinnen waarin ze geboren werden, tevens voor hen die ons zijn voorgegaan en opnieuw geboren in het eeuwige licht over ons waken, in het bijzonder bidden we …

gebeden om vergeving

er wordt na elk gebed een kaarsje aangestoken

kind:
Niet altijd brengen wij licht om ons heen. Wij vragen God en elkaar om vergeving
telkens we het donker maken in onszelf en voor anderen. Heer, ontferm U over ons.

refrein: waar er liefde is

kind:
Soms vinden we kleine broer of zus maar een lastpost en vergeten we wel eens dat we ook
klein zijn geweest. Soms zijn we ook jaloers en vragen zelf alle aandacht. Daarom vragen
we: Christus, ontferm U over ons.
refr.

catechiste:
We lukken er niet altijd in als ouder en opvoeder het geduld en respekt
op te brengen dat we onze kinderen verschuldigd zijn. Daarom vragen we om
vergeving en bidden: Heer, ontferm U over ons.
 

Openingsgebed

Goede God, vandaag gedenken we dankbaar dat Maria en Jozef, Jezus naar de tempel brachten om hem te zegenen en toe te wijden aan U. Het is onze wens dat al onze kinderen aan U mogen toebehoren. Gij immers houdt veel van de kinderen en van de mensen. Elk kind dat geboren wordt, is een teken dat Gij dicht bij ons wilt zijn. Wees licht voor hen en voor ons allen. Amen.

Kinderzegening

kaarsen die de ouders mogen meenemen naar huis, een beschermkartonnetje tegen het druipen?)

In ieder kind, ieder mens vonkt het licht dat we meebrengen vanuit onze goddelijke oorsprong. Opdat die goddelijke vonk mag blijven oplichten, willen we de dopelingen zegenen.

-de gezinnen waarbij een kind geboren werd het voorbije jaar worden naar voren geroepen om kring te vormen rond het altaar, en een lichtcirkel te vormen: ouders, peter en meter desgevallend en natuurlijk alle kinderen, klein en groot
-Onze voorouders hadden het gebruik met Lichtmis het Licht terug naar buiten te dragen, de wereld in. Ze hielden processie met brandende kaarsen voor de mis –Lichtmis- vandaar ook de kaarsenwijding (voor de kaarsen die in de loop van het jaar thuis of in de kerk gebruikt worden)
- diaken zegent de kaarsen:
“God zegen deze kaarsen tot lichtpunten op onze levensweg.”
-aan de ouders (vaders desgevallend) worden kaarsen uitgedeeld door de catechisten
-de catechisten ontsteken vervolgens hun kaars aan de Paaskaars en geven dan het vuur door in de kring
-diaken spreekt een zegen uit over de kinderen.

Van je hoofdje tot je voetjes
ben je beeld van God
van je hartje tot je handjes
voel je de adem van God
spreek je met je mondje
volg je de wil van God
en als je God ziet
in alle lieve mensen
in dieren en planten
in bloemen en steen
voel je geen vrees
maar liefde voor alles om je heen.

 

Ieder kind wordt afzonderlijk gezegend, ouders en catechisten geven eveneens een kruisje
(... voornaam, God zegene en beware je) Pie Jesu (Webber) als achtergrondsmuziek
(… bedient CD-speler)

-Graag kaarsen doven
 

God gaf in mijn handenmuziek

Evangelie

.

Het is wat we ook onze kinderen willen toewensen en waarvoor we vandaag bidden, namelijk dat ze toenemen in kracht en vervuld worden van wijsheid. Dat God genade op hen mag rusten.

Voorbeden

Uit Gods handen in onze handen gelegd. We vroegen (bij de persoonlijke uitnodiging voor de viering) aan jullie, ouders, een handomtrek te tekenen en daarin het handje van jullie dopeling en indien mogelijk ook uit te spreken waarvoor jullie dankbaar zijn en wat jullie biddend aan God willen toevertrouwen.

kind:
Jezus bracht licht voor vergeten en verstoten medemensen. Wij bidden tot God dat ook wij
een lichtpunt zijn voor anderen.

refrein: Laat ons God een lichtpunt wezen

kind:
Wij bidden tot Maria, moeder van Jezus en voor ons allen. Help ons te leven naar het voor-
beeld van Uw Zoon en zegen ons met Uw Liefde.
refr.

catechiste:
Voor alle kinderen die het voorbije jaar het levenslicht zagen. Dat ze
gelukkige mensen mogen worden en Gods liefde tastbaar maken rondom zich.)
 

Wil je wel geloven dat het groeien gaatmuziek

communiedienst

Onze Vader

kinderen rond altaar

Vredeswens

uitgedragen door kinderen naar volwassenen

Sjaloom Chaverimmuziek

Maria-gebed

door alle aanwezigen vanuit tekstblaadje gevolgd door Weesgegroet

Marria, Moeder van Jezus, u weet wat het zeggen wil nieuw leven te ervaren en zich te verheugen over de geboorte van een kind. Als Moeder van Jezus de Heer, wilt u Moeder zijn van ons allen. Maria, wij zijn hier vandaag met onze kinderen bij U. Gij Moeder met het grote hart draagt zorg voor onze kleinen. Laat uw sterke hand op hen rusten! Wees een voorbeeld, voor ons ouders, in de levenskunst van het liefhebben. Dan zal het onze kinderen aan niets ontbreken en zullen ze opgroeien tot goede mensen in het spoor van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed

Heer, onze God,
in Uw hand leggen wij de naam van onze kinderen.
Schrijf ze in de palm van uw hand en vergeet ze niet.
Wij vragen het door Christus, onze Heer. Amen.

( Houd onze kinderen vast als wij ze los moeten laten
en zij hun eigen weg gaan.
Moge zij voortgaan op een vaste baan en niet de levensstijl verlaten
die Christus ons heeft voorgeleefd.
Wees voor hen troost en bemoediging als zij eenzaam zijn en bang.
Blijf hen nabij als het donker wordt in hun leven
en zij de weg niet meer vinden die naar vrede leidt in hun leven.)
 

Kruisteken

Over deze viering

TitelLichtmis
Soort vieringGebedsviering
GelegenheidLichtmis
BeschrijvingGoede elementen die jekan gebruiken en ook de liederen
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroepvanaf 18 jaar
Trefwoordenkinderzegen
Jaartal2008
Samenstellerdiaken
Inzenderbert hellebaut
E-mailbert.hellebaut@euphonynet.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs