4ingen: Een klavertje vol geluk (4° zondag A)

Openingsliedmuziek

Begroeting door de Priester

Vergevingsmoment

Inleiding door de Priester

Vader U bent onze weg, ons leven. Uw Woord maakt ons vrij.
Mogen wij allen op uw Zoon Jezus lijken, door zelf goed en liefdevol te zijn
Als wij daarbij tekort schieten, vragen wij om ontferming.

L1
Er is geen honger in het huis
als vriendschap de tafel dekt.
Er is geen kilte in het huis
als vriendschap waakt bij het vuur.
Heer ontferm U

L2
Er is geen duisternis in het huis
als vriendschap de lamp ontsteekt.
Er is geen eenzaamheid in het huis
waar vriendschap op bezoek komt
Christus ontferm U

L3
Er is geen oorlog in het huis
waar vriendschap spreekt van vergeving.
Er is geen wanhoop in onze samenleving
zolang er eerlijk wordt verdeeld in de wereld.
Heer ontferm U

Afsluitend gebed door de Priester

Heer Jezus, ook wij willen U omarmen en U een plaats geven in ons hart.
Omdat wij geloven dat U de oorsprong bent van alle liefde.U bent onze weg, ons leven, onze waarheid.
Amen.
 

Openingsgebed

Heer,
Veertig dagen na Kerstmis
gaan we nog eens met licht in onze handen
op zoek naar licht in ons hart.
We bidden om Uw zegen
over allen die hier bijeen zijn
om te schuilen en om leven te vinden
in overvloed
Om onze tijd van mensen te kleuren met de tijd
van God die onze Vader en onze Moeder is.
Amen.
 

Lezing

Evangelie

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

Inleiding door de Priester

Ooit trokken Jozef en Maria naar de tempel. Om zegen te vragen, om leven te vinden.
Om te bidden voor het huis en de mensen waar wij wonen.

L1
Dat je hier in dit huis de geest mag vinden
van hoop en liefde,
Laat ons zingend bidden

L2
Dat je hier in dit huis de geest mag vinden
die heelt en beschermt en die gemeenschap sticht.
Laat ons zingend bidden.

L3
Dat je hier in dit huis de geest mag vinden
Bij wie elk een zichzelf mag zijn en dat er geluk mag zijn, geluk in overvloed
Laat ons zingend bidden

Nog aanvullende voorbeden door de Priester

Afsluitend gebed door de Priester

Goede God, waar mensen spreken, om elkaar begaan, daar gebeurt een teken: doven zullen verstaan, blinden zullen zien. Heer, neem ons op in Uw hart vol liefde ons en luister naar onze bede.
Amen.
 

Gebed over de gaven

God van liefde en God van licht.
Jezus gaf ons brood vol van uw levensenergie
Hij gaf ons de wijn van verbondenheid met U.
Schenk ons uw aanwezigheid vandaag en alle dagen:
dan kunnen wij in onze omgang met anderen
als uw Licht voor de wereld zijn
vanuit de kracht en in de Geest van Jezus uw Zoon.
Amen.
 

Eucharistisch gebed

Algemene pagina met mogelijke hooggebeden

Onze Vader

Vredeswens

Bezinningstekst na de Communie

Als het donker is en leeg in jou
omsteek dan
een vlammetje van hoop
in je binnenste binnen.
Hou het brandend
tot Gods vuur
je hart weer verwarmt
en je handen opnieuw vult
om dan
als nieuw
en vol van Zijn vuur
een vlam van liefde te zijn
waaraan anderen zich mogen warmen.
 

Communieliedmuziek

Slotgebed

Heer God,
straks gaan wij weg van hier
met vonken van licht en klavertjes van geluk.
De vonk van licht die door U
in onze kinderen is neergelegd vanaf het prille begin,
een genster van toekomst en hoop voor deze wereld.
Laat ons Uw woorden bewaren in ons hart,
geborgen in onze ziel
om gelukkig te kunnen zijn met elkaar.
Dit vragen wij U door Jezus Christus uw Zoon, onze Heer.
Amen..
 

Zending en zegen

Over deze viering

TitelEen klavertje vol geluk (4° zondag A)
Soort vieringEucharistieviering
GelegenheidZondag door het jaar
BeschrijvingGoede teksten die aansluiting vinden bij de kinderen.
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroepjonger dan 9, vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar, vanaf 15 jaar, vanaf 18 jaar
Trefwoordengeluk,
Jaartal2008
Samensteller
Inzenderclaire Boelens
E-mailclaire.boelens.zvl@telenet.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs