4ingen: Van Karèm " de wind van de woestijn..."

Welkomstwoord door de Priester

Welkom in deze Aswoensdagviering:
in de naam van God onze Schepper, Jezus Zijn Zoon en onze broeder, en de Heilige Geest die ons inspireert en aanvuurt.
We beginnen vandaag opnieuw de veertigdagentijd,
tijd van inkeer en ommekeer, tijd van bezinning en actie,
van stilstaan en verdergaan, van versterven en verrijzen.
We gedenken dat we stof zijn, uit de aarde genomen,
maar ook dat we Gods adem, Gods Ruach ingeblazen kregen om
als een vlieger ongekende hoogten te bereiken.

Een mens te zijn op aardemuziek

(ZJ 306)

Inleidende tekst

In het begin, zegt de Bijbel, zweefde Gods Ruach, Gods adem, over het water.
Ruach betekent: wind die in beweging zet, wind die leven doet ontstaan.
De aarde was nog woest, doods en duister.
Alles moest nog beginnen, kansen in het open veld.
Toen schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis:
uit aarde boetseerde God de mens en blies hem geest, levensadem in.
En Hij gaf ons, mensen, de opdracht om, gedragen door die wind, méé te scheppen.
Vruchtbaar te zijn. Te verbouwen.
Te leven.
Zelf tot leven te wekken. Te dromen en te werken aan de wereld.
Zonder te vergeten dat we stof zijn,
en zullen terugkeren tot de aarde waaruit we zijn genomen.
 

Gebed over het vuur

Enkele palmtakjes worden in de stenen schaal gelegd en aangestoken – Tijdens de verbranding is er orgelmuziek

God,
Zegen dit vuur
dat verteert wat doods is en gebroken,
dat vernieuwt wat onvervuld was en onvoltooid.
Bevestig en vernieuw
wat onvergankelijk in ons leeft:
hoop op goede toekomst,
geloof dat u met ons begaan bent,
liefde voor mens en wereld.
Wees vuur in ons hart, God,
roep ons tot leven,
vandaag en alle dagen.
Amen.

Moment van inkeer

Inleiding door de priester

God, Schepper, die Uw adem in ons blies, op deze Aswoensdag willen we stilstaan en ons omkeren naar U.

L1
Telkens we, uit gewoonte of uit schrik,
vast blijven zitten in ons eigen kleine wereldje.
Telkens we niets doen en denken dat 'het onze tijd wel zal duren'.
Adem van God, neem weg onze schroom.

Lied Heer ontferm U, Heer ontferm U. Heer ontferm U. nr. 10d blz.63

L2
Telkens we, met grote theorieën, voorbijgaan aan de realiteit van alledag,
van de aarde en zijn bewoners.
Adem van God, zet ons met onze beide voeten op de aarde.

Lied Heer ontferm U, Heer ontferm U. Heer ontferm U. nr. 10d blz.63

L3
Telkens we, ontgoocheld of kortzichtig,
niet geloven dat we iets aan de wereld kunnen veranderen.
Adem van God, blaas ons nieuw leven in.

Lied Heer ontferm U, Heer ontferm U. Heer ontferm U. nr. 10d blz.63

Afsluitend gebed

Adem van God, beweeg weer in ons, draag ons, wek ons tot nieuw leven. Waai ons in het spoor van Jezus, Uw Zoon en onze voorganger.
Amen.

Slotgebed

Levende God,
deze veertigdagentijd is ons gegeven
als een heilige tijd,
een tijd van omkeer en verandering.
Roep ons bijéén,
roep ons weg uit een oppervlakkig leven,
gericht op uiterlijkheden.
Zet ons op weg naar een andere wereld, Jouw wereld.
Waar mensen niet elkaars concurrenten zijn,
maar bondgenoten in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.

Lezing

Zo spreekt de Heermuziek

(ZJ 309)

Evangelie

Korte stiltemoment

Ritus van de Asoplegging

Gebed over de as en besprenkeling met gewijd water

Van stof en as zijn we:
we zullen wegwaaien, verstuiven naar de vier windstreken.
Van stof en as zijn we:
we zullen terugkeren tot de aarde waaruit we zijn gemaakt.
Maar ook van Uw adem zijn we, God,
Uw levensadem maakte ons tot levend wezen.
Tot Uw adem, tot Uw hart, scheppende God,
keren wij terug, dat is onze hoop.

Priester sprenkelt gewijd water over de as

Goede God,
tot het leven hebt Gij ons geroepen, niet tot de dood.
Daarom bidden wij U:
zegen deze dode as, en maak haar voor ons
tot teken van het onvergankelijke leven bij U.
Leg Uw naam op deze as Uw naam van hoop en vrede,
Uw naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Teken ons met Uw naam, opdat wij mensen worden van U,
vandaag en alle dagen.
Amen.
 

Uitnodiging voor de asoplegging

Wie mee op weg wil gaan deze veertigdagentijd, verbonden met de aarde, solidair met medemensen, gedreven door Gods adem, kan zich nu laten tekenen met as.

Bij het opleggen van het askruisje

Bij het opleggen van de as:
'Laat je stuwen door Gods adem, hoe breekbaar je ook bent.

Tijdens het uitdelen van het askruisje

Muziek: CD “ Wees hier aanwezig…” Oosterhuis
 

Voorbeden

Inleidende woord

God, bij het begin van deze veertigdagentijd komen wij naar U toe. Maak Jij ons open voor de weg met U. Daarvoor willen wij bidden:

L
Telkens we geconfronteerd worden met anderen, hun vragen en noden.
Adem van God, maak van 'ik en de ander' een 'wij'.
Laat ons zingend bidden

Lied
Luister Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. nr. 10g blz.64

L
Telkens we ons aangesproken en opgeroepen voelen om ons in te zetten.
Adem van God, geef ons moed om te handelen.

Lied
Luister Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. nr. 10g blz.64

L
Telkens we proberen goed te doen, maar niet onmiddellijk resultaat zien.
Adem van God, geef ons kracht om door te gaan.

Lied
Luister Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. nr. 10g blz.64

L
Telkens we in de knoop zitten met onszelf, onze idealen en motieven.
Adem van God, breng ons dichter bij U.

Lied
Luister Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. nr. 10g blz.64


Afsluitend gebed

God, ga met ons mee en open ons hart door Uw woord voor de innerlijke weg die we te gaan hebben. Opdat het ons dichter bij U mag brengen. Dat vragen wij voor vandaag en morgen en heel de veertigdagentijd.
Amen.
 

Gebed over de gaven

V.
Eeuwige, ons genadige God,
in al wat goed en menselijk is zijt Gij ons nabij.
Deze gaven van onze aarde,
vruchten van ons werk en onze inzet
bieden wij U aan.
Aanvaard ze, aanvaard ons
om deze, onze wereld ten goede te komen.
Dat vragen wij U in de geest van Jezus uit Nazareth.
 

Eucharistisch gebed

Algemene pagina met mogelijke hooggebeden

Onze Vader

Vredeswens

Bezinningstekst na de Communie

Behoed ons Vader,
U die in het verborgene ziet,
dat wij niet
voor het oog van de mensen
het goede doen:
dat wij niet
om geprezen te worden
de gerechtigheid beoefenen;
dat wij niet
zouden vallen voor het kwade.

Getekend
met stof en as
willen wij onze kleinheid
en Uw grootheid zien
en ons verbergen
in de binnenkamer
van Uw barmhartigheid.
Behoed ons
laat ons schuilen
onder de vleugels
van Uw tederheid
nu wij met U op weg gaan
veertig dagen lang.
 

(naar Iny Driessen)

Slotgebed

Van stof zijn we, van de aarde waarnaar we zullen terugkeren.
Maar Gij, God,
blies ons Uw levensadem in.
Onze voeten, dicht bij de aarde, manen ons aan tot nederigheid,
onze ogen reiken verder,
gelokt en uitgedaagd door uw scheppingsopdracht.
Wees ons nabij deze veertigdagentijd,
laat Uw adem als een stevige van karèm
door ons leven waaien,
zodat ons uitkijken naar leven en verrijzenis
als een kleurrijke vlieger is,
gedragen door Uw liefde,
hoog in de lucht en verbonden met de aarde.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen
bij het begin van deze veertigdagentocht.
Amen.
 

Zending en zegen

V.
Met de as op ons hoofd, bewust van onze kleinheid en breekbaarheid,
maar aangevuurd en voortgestuwd door Gods levensadem,
gaan we deze veertigdagentijd in.
Moge de Eeuwige ons allen nabij zijn,
in het gewone, alledaagse van wat we doen,
in onze zorg voor mensen en aarde,
in onze dromen en idealen,
in ons streven naar een betere wereld hier en overal.
Zegene ons daartoe: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 

Over deze viering

TitelVan Karèm " de wind van de woestijn..."
Soort vieringEucharistieviering
GelegenheidAswoensdag
BeschrijvingGoede rode draad voor asviering
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroepvanaf 15 jaar, vanaf 18 jaar
Trefwoorden
Jaartal2008
SamenstellerLiturgische werkgroep Lovendegem
Inzenderclaire Boelens
E-mailclaire.boelens.zvl@telenet.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs