Toekomstige studenten > Bachelor-masterstructuur Vlaanderen

Bachelor-masterstructuur Vlaanderen

Het hoger onderwijs in Vlaanderen heeft, een bachelor-masterstructuur. Dat betekent dat elke student aan het hoger onderwijs begint met een bacheloropleiding. Toch zijn er verschillen. Er bestaan in België twee verschillende types bacheloropleidingen: de professionele en de academische bacheloropleiding. Een bacheloropleiding heeft een omvang van ten minste 180 studiepunten (drie jaar voltijds studeren). Dit schema geeft de structuur weer van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

grafiek: structuur

Studiepunten

Een studiepunt is een maat voor de tijd die een 'normstudent' moet besteden aan het opleidingsonderdeel (dit houdt alle studieactiviteiten in: lessen bijwonen, oefeningen maken, notities nalezen, opzoekingen in de bibliotheek, examens studeren en afleggen …). Eén studiepunt staat voor 25 à 30 uren studietijd.

Steven"Ik zou als tip willen geven dat je je niet moet laten ontmoedigen door het lesrooster, want je went er heel snel aan. Veel Nederlanders zeggen dat het in Leuven zo een zware opleiding is, maar daar moet je je niet door laten afschrikken. Als je alles gewoon goed bijhoudt, zal het niet veel moeilijker zijn dan in Nederland."
Steven, student geneeskunde
Professionele bachelor

Een professionele bachelor is een beroepsopleiding waarbij je veel praktijkervaring opdoet. Je loopt stages, ontwikkelt bepaalde vaardigheden en doet praktijkkennis op. Voorbeelden zijn bachelor in de verpleegkunde, bachelor in het onderwijs en bachelor in de elektrotechniek. Je kunt deze professionele bacheloropleidingen enkel volgen aan een hogeschool. Dit type opleiding is bijvoorbeeld gelijkaardig aan de Nederlandse HBO-opleiding.

Academische bachelor

Een academische bachelor is een theoretische en wetenschappelijke opleiding, gericht op onderzoek en ontwikkelen van theoretische kennis. De meeste studenten met een academisch bachelordiploma volgen een aansluitende masteropleiding. Voorbeelden zijn bachelor in psychologie, bachelor in de geneeskunde en bachelor in de handelswetenschappen. Je kunt deze academische bacheloropleidingen volgen aan een universiteit. De KU Leuven (en de andere Vlaamse universiteiten) biedt enkel academische bacheloropleidingen aan.

Schakelprogramma

Professionele bachelors die een masteropleiding willen volgen, moeten eerst een schakelprogramma volgen. Een schakelprogramma brengt je academische vaardigheden bij. Een schakelprogramma heeft een omvang van 45 à 90 studiepunten, maar deze omvang kan in functie van je voorgeschiedenis worden verminderd.

Voorbereidingsprogramma

Als je al een academische bachelor- of masterdiploma hebt behaald en je wil een opleiding volgen die niet volledig aansluit bij je vooropleiding, kun je in sommige gevallen een voorbereidingsprogramma volgen. Dat voorbereidingsprogramma bereidt je voor op de gewenste masteropleiding.

Verkorte bachelor

Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt behaald en je wil een bijkomende opleiding volgen, dan is het soms mogelijk om in te stappen in een verkorte bachelor.

Master

Een masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten of een veelvoud ervan. Je kunt deze opleiding rechtstreeks volgen na een academische bacheloropleiding. Ben je professionele bachelor, dan volg je eerst een schakelprogramma of een verkorte bacheloropleiding.

Banaba

Een banaba of bachelor-na-bacheloropleiding kun je volgen als je al een bachelordiploma hebt behaald. Elke banaba heeft specifieke toelatingsvoorwaarden.

Manama

Een manama of master-na-masteropleiding is een gespecialiseerde opleiding die je kunt volgen als je al een masterdiploma hebt behaald. Elke manama heeft specifieke toelatingsvoorwaarden. Als je niet de vereiste master hebt gevolgd, is het mogelijk dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.