English

UZ Leuven

Extranet |

Office365

Facebook

Contact

Home

Onderwijs-op-maat voor gehospitaliseerde kinderen en jongeren

  • Dagelijks 1 à 2 lesuren
  • Leerinhouden en methode in overleg met de thuisschool
  • Nauw contact met het behandelingsteam
  • Leerachterstand beperken, maatschappelijke reïntegratie van het zieke kind
  • Leuven, Pellenberg en Tienen
  • Basisschool en secundair onderwijs
  • Vrije, door het Ministerie van Onderwijs gesubsidieerde, school
  • Meer info
  • Ziekenhuisschool in beeld

Informatie over onderwijs aan zieke kinderen in Vlaanderen

Via het Trefpunt onderwijs aan zieke kinderen willen we een aanspreekpunt zijn voor betrokkenen die onderwijs aan huis geven.

leerling

Nieuws uit de ziekenhuisschool op onze Facebookpagina