Andreas Vesalius

 

Onze beroemde alumnus

Geboren in 1514 in Brussel als Andries van Wesele, uit een geslacht dat zijn oorsprong had in Oud Heverlee.

Een gedenkplaat in de gevel van het Spaans Dak aan de Zoete Waters herinnert er aan dat dit de bakermat van de familie van Wesele was.

Andreas Vesalius studeerde in het Collegium Trilingue van de universiteit van Leuven, daarna enkele jaren in Parijs en vervolgens weer te Leuven, waar hij in 1537 het baccalaureaat in de Geneeskunde verwierf na het neerleggen van een proefschrift. Daarna trok hij naar Padua waar hij nog dat zelfde jaar promoveerde tot doctor in Geneeskunde.

Voor zijn leven en werk verwijzen wij naar een interessante site onderhouden door J. Van Robays

Andreas Vesalius overleed in 1564 op het eiland Zakynthos, waar hij, op terugreis van het heilig land, doodziek, zijn schip moest verlaten.

In 2007 publiceerde Alfagen, in samenwerking met de uitgeverij Garant een rijk geillustreerd boek "Omtrent Andreas Vesalius" met bijdragen van E. Martens, O. Steeno en M. Biesbrouck.

Alumni leden ontvingen het boek als onderdeel van het abonnement op ons tijdschrift. Belangstellenden vinden het in hun boekhandel.


Glasraam door F. Roderburg,
Anatomie Instituut Leuven

Het Spaans Dak aan het Zoet Water


Prof. O. Steeno en Dr. M. Biesbrouck