Philip Dutré

photo

Departement Computerwetenschappen

Celestijnenlaan 200a - bus 2402

3001 Leuven

KU Leuven kaart

lokaal: 02.19

website


Curriculum Vitae

 

 

 • Computer Graphics (Computer Grafiek)
 • Beeldsynthese Algoritmen (""Rendering"").
 • Fotorealistische Beeldgeneratie (uitgaande van een 3D beschrijving van een virtuele scène, een fotorealistisch beeld genereren).
 • Beeldgebaseerde Algoritmen (uitgaande van foto's van echte objecten of scenes, representaties zoeken van deze objecten en nieuwe aanzichten gene reren).
 • Punt-gebaseerde Computer Graphics (onderzoek naar nieuwe voorstellingswijzen voor geometrische objecten, die afstappen van de klassieke voorstel lingen zoals polygonen, spline-oppervlakken, etc.)
 • Perceptueel-gebaseerde beeldweergave (computer graphics algoritmen waarbij gebruik gemaakt wordt van perceptuele heuristieken om meer realisme i n eht beeld te brengen).
 • Materiaalmodellen voor computer graphics (fenomenologische en empirische modellen voor materiaaleigenschappen in computer graphics).
 • Sleutelwoorden: Computer Graphics, 3D Graphics, Rendering algoritmen
 • Toepassingsdomeinen: Filmindustrie (special effects), computer games, CAD, predictieve simulaties, computer visualisatie
 • Intuïtieve controlemechanismen voor computer animatie

Recente publicaties

 • launch Phung, T.H., Hanselaer, P. (sup.), Dutré, P. (cosup.), Leloup, F. (cosup.) (2022). A next-generation Color Appearance Model for self-luminous stimuli.
 • launch Frederickx, R., Dutré, P. (2021). Efficient stackless ray-object intersections in dense scenes by exploiting ray connectivity using approximate minimum weight triangulations: results in 2D that outperform roped KD-trees (and massively outperform BVHs). CW Reports, Report No. CW716.
 • launch Moulin, M., Dutré, P. (2019). On the Use of Local Ray Termination for Efficiently Constructing Qualitative BSPs, BIHs and (S)BVHs. The Visual Computer, 35 (12), 1809-1826. doi: 10.1007/s00371-018-1575-x
 • launch Billen, N., Dutré, P. (sup.) (2018). Improving Efficiency in Illumination Algorithms using Stochastic Visibility Evaluation and Line Sampling.
 • launch Stuyck, T., Dutré, P. (sup.) (2017). Natural Media Simulation and Art-Directable Simulations for Computer Animation.
 • launch Frederickx, R., Dutré, P. (2017). A Forward Scattering Dipole Model from a Functional Integral Approximation. ACM Transactions on Graphics, 36 (4), Art.No. 109. doi: 10.1145/3072959.3073681
 • launch Van de Woestijne, J., Frederickx, R., Billen, N., Dutré, P. (2017). Temporal Coherence for Metropolis Light Transport. In: M. Zwicker, P. Sander (Eds.), Eurographics Symposium on Rendering - Experimental Ideas & Implementations, (55-63). Presented at the Eurographics Symposium on Rendering, Helsinki, 19 Jun 2017-21 Jun 2017. doi: 10.2312/sre.20171194
 • launch Xie, N., Wang, L., Dutré, P. (2017). Reflection reprojection using temporal coherence. The Visual Computer, 1-13. doi: 10.1007/s00371-017-1358-9
 • launch Stuyck, T., Fang, D., Sunil, H., Dutré, P. (2017). Real-Time Oil Painting on Mobile Hardware. Computer Graphics Forum, 36 (8), 69-79.
 • launch Billen, N., Dutré, P. (2016). Line Sampling for Direct Illumination. Computer Graphics Forum, 4 (35), 45-55. doi: 10.1111/cgf.12948
 • H0P42A  Computervisualisatie
 • G0P81A  Gegevensstructuren en algoritmen
 • H05N2A  Capita selecta, mens-machinecommunicatie en multimedia
 • G0B36A  Computergrafiek 2
 • G0K34A  Geschiedenis van de informatica
 • G0Q37C  Toepassingen van meetkunde in de informatica
 • H07Z5A  Computergrafiek: project
 • G0Q66C  Fundamenten van computergrafiek
 • G0D81A  Wetenschapscommunicatie: informatica
 • H0O07A  Ontwerp van algoritmen
 • Computer Graphics (Computer Grafiek)
 • Beeldsynthese Algoritmen (""Rendering"").
 • Fotorealistische Beeldgeneratie (uitgaande van een 3D beschrijving van een virtuele scène, een fotorealistisch beeld genereren).
 • Beeldgebaseerde Algoritmen (uitgaande van foto's van echte objecten of scenes, representaties zoeken van deze objecten en nieuwe aanzichten gene reren).
 • Punt-gebaseerde Computer Graphics (onderzoek naar nieuwe voorstellingswijzen voor geometrische objecten, die afstappen van de klassieke voorstel lingen zoals polygonen, spline-oppervlakken, etc.)
 • Perceptueel-gebaseerde beeldweergave (computer graphics algoritmen waarbij gebruik gemaakt wordt van perceptuele heuristieken om meer realisme i n eht beeld te brengen).
 • Materiaalmodellen voor computer graphics (fenomenologische en empirische modellen voor materiaaleigenschappen in computer graphics).
 • Sleutelwoorden: Computer Graphics, 3D Graphics, Rendering algoritmen
 • Toepassingsdomeinen: Filmindustrie (special effects), computer games, CAD, predictieve simulaties, computer visualisatie
 • Intuïtieve controlemechanismen voor computer animatie

Recente publicaties

 • launch Phung, T.H., Hanselaer, P. (sup.), Dutré, P. (cosup.), Leloup, F. (cosup.) (2022). A next-generation Color Appearance Model for self-luminous stimuli.
 • launch Frederickx, R., Dutré, P. (2021). Efficient stackless ray-object intersections in dense scenes by exploiting ray connectivity using approximate minimum weight triangulations: results in 2D that outperform roped KD-trees (and massively outperform BVHs). CW Reports, Report No. CW716.
 • launch Moulin, M., Dutré, P. (2019). On the Use of Local Ray Termination for Efficiently Constructing Qualitative BSPs, BIHs and (S)BVHs. The Visual Computer, 35 (12), 1809-1826. doi: 10.1007/s00371-018-1575-x
 • launch Billen, N., Dutré, P. (sup.) (2018). Improving Efficiency in Illumination Algorithms using Stochastic Visibility Evaluation and Line Sampling.
 • launch Stuyck, T., Dutré, P. (sup.) (2017). Natural Media Simulation and Art-Directable Simulations for Computer Animation.
 • launch Frederickx, R., Dutré, P. (2017). A Forward Scattering Dipole Model from a Functional Integral Approximation. ACM Transactions on Graphics, 36 (4), Art.No. 109. doi: 10.1145/3072959.3073681
 • launch Van de Woestijne, J., Frederickx, R., Billen, N., Dutré, P. (2017). Temporal Coherence for Metropolis Light Transport. In: M. Zwicker, P. Sander (Eds.), Eurographics Symposium on Rendering - Experimental Ideas & Implementations, (55-63). Presented at the Eurographics Symposium on Rendering, Helsinki, 19 Jun 2017-21 Jun 2017. doi: 10.2312/sre.20171194
 • launch Xie, N., Wang, L., Dutré, P. (2017). Reflection reprojection using temporal coherence. The Visual Computer, 1-13. doi: 10.1007/s00371-017-1358-9
 • launch Stuyck, T., Fang, D., Sunil, H., Dutré, P. (2017). Real-Time Oil Painting on Mobile Hardware. Computer Graphics Forum, 36 (8), 69-79.
 • launch Billen, N., Dutré, P. (2016). Line Sampling for Direct Illumination. Computer Graphics Forum, 4 (35), 45-55. doi: 10.1111/cgf.12948
 • H0P42A  Computervisualisatie
 • G0P81A  Gegevensstructuren en algoritmen
 • H05N2A  Capita selecta, mens-machinecommunicatie en multimedia
 • G0B36A  Computergrafiek 2
 • G0K34A  Geschiedenis van de informatica
 • G0Q37C  Toepassingen van meetkunde in de informatica
 • H07Z5A  Computergrafiek: project
 • G0Q66C  Fundamenten van computergrafiek
 • G0D81A  Wetenschapscommunicatie: informatica
 • H0O07A  Ontwerp van algoritmen
Reacties op inhoud en toegankelijkheid: Wie-is-wie