Mario Santana Quintero

Geschiedenis, Theorie en Kritiek van de Architectuur, Leuven (Arenberg)

Kasteelpark Arenberg 1 - bus 2431

3001 Leuven

KU Leuven kaart

Curriculum Vitae

 

orc_idhttp://orcid.org/0000-0002-3836-9714

Mario Santana-Quintero is hoogleraar Civiele en Milieutechniek department kruislings verbonden met de Azrieli School of Architecture and Urbanism (Carleton University). Hij is directeur van het NSERC Create programma Heritage Engineering en faculteitslid van het Carleton immersive Media Studio Lab (CIMS). Naast zijn academische werk in Canada is hij gastprofessor aan het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (Universiteit van Leuven). Naast zijn academische activiteiten is hij secretaris-generaal van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS). Hij is een van de voorzitters van het ICOMOS Wetenschappelijk Comité voor Erfgoeddocumentatie (CIPA). Hij heeft meegewerkt aan verschillende internationale projecten op het gebied van erfgoeddocumentatie voor o.a. The Getty Conservation Institute en UNESCO. De laatste jaren was hij een Getty Scholar. Hij kreeg een Doctorate Honoris Causa van de Universiteit van Luik (België) en het lidmaatschap van de Association of Preservation Technology College of Fellows.

Persoonlijke websites

 

 • Samenwerken bij de ontwikkeling van de capaciteit voor de programma's ar chitectonisch en archeologisch erfgoed documentatie en conservering door het ondersteunen van het onderwijs aan universiteiten, overheidsinstell ingen en andere onderwijsinstellingen;
 • Organiseren en deelnemen aan initiatieven voor capaciteitsopbouw op inte rnationaal, regionaal en / of nationaal niveau inzicht te krijgen in de gebouwde omgeving en de relatie met het cultureel erfgoed;
 • Zorg voor een voldoende en tijdige informatie voor de instandhouding van het erfgoed plaatsen;
 • Ontwikkeling van strategieën voor het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van de gebouwde omgeving door het bevorderen van de bescher ming van het architectonische erfgoed;
 • Ontwikkeling van preventief onderhoud van instrumenten voor monitoring v an het cultureel erfgoed;
 • Werk in samenwerking met academische instellingen, inter-en gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven bij het bevorderen van de instandh ouding van het erfgoed;
 • Gevorderde kennis van 3D digitale hulpmiddelen voor erfgoed documentatie (Computer-Aided Design-programma's; 3D-modellering modules; actieve enpassieve web-design, landmeetkundige instrumenten, fotogrammetrie, beeld verwerking, 3D laser scanning, tekstverwerking, presentatie);
 • Organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten (conferenties, workshops en groepen van deskundigen).

Selectie van publicaties

 • launch Hamp, E., Gerber, R., Pulatsu, B., Quintero, M.S., Erochko, J. with Pulatsu, B. (corresp. author) (2022). Nonlinear Seismic Assessment of a Historic Rubble Masonry Building via Simplified and Advanced Computational Approaches. BUILDINGS, 12 (8), Art.No. ARTN 1130. doi: 10.3390/buildings12081130
 • H00A2B  Built Heritage Documentation
 • Professor, Carleton University

orc_idhttp://orcid.org/0000-0002-3836-9714

Mario Santana-Quintero is hoogleraar Civiele en Milieutechniek department kruislings verbonden met de Azrieli School of Architecture and Urbanism (Carleton University). Hij is directeur van het NSERC Create programma Heritage Engineering en faculteitslid van het Carleton immersive Media Studio Lab (CIMS). Naast zijn academische werk in Canada is hij gastprofessor aan het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (Universiteit van Leuven). Naast zijn academische activiteiten is hij secretaris-generaal van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS). Hij is een van de voorzitters van het ICOMOS Wetenschappelijk Comité voor Erfgoeddocumentatie (CIPA). Hij heeft meegewerkt aan verschillende internationale projecten op het gebied van erfgoeddocumentatie voor o.a. The Getty Conservation Institute en UNESCO. De laatste jaren was hij een Getty Scholar. Hij kreeg een Doctorate Honoris Causa van de Universiteit van Luik (België) en het lidmaatschap van de Association of Preservation Technology College of Fellows.

Persoonlijke websites

 • Samenwerken bij de ontwikkeling van de capaciteit voor de programma's ar chitectonisch en archeologisch erfgoed documentatie en conservering door het ondersteunen van het onderwijs aan universiteiten, overheidsinstell ingen en andere onderwijsinstellingen;
 • Organiseren en deelnemen aan initiatieven voor capaciteitsopbouw op inte rnationaal, regionaal en / of nationaal niveau inzicht te krijgen in de gebouwde omgeving en de relatie met het cultureel erfgoed;
 • Zorg voor een voldoende en tijdige informatie voor de instandhouding van het erfgoed plaatsen;
 • Ontwikkeling van strategieën voor het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van de gebouwde omgeving door het bevorderen van de bescher ming van het architectonische erfgoed;
 • Ontwikkeling van preventief onderhoud van instrumenten voor monitoring v an het cultureel erfgoed;
 • Werk in samenwerking met academische instellingen, inter-en gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven bij het bevorderen van de instandh ouding van het erfgoed;
 • Gevorderde kennis van 3D digitale hulpmiddelen voor erfgoed documentatie (Computer-Aided Design-programma's; 3D-modellering modules; actieve enpassieve web-design, landmeetkundige instrumenten, fotogrammetrie, beeld verwerking, 3D laser scanning, tekstverwerking, presentatie);
 • Organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten (conferenties, workshops en groepen van deskundigen).

Selectie van publicaties

 • launch Hamp, E., Gerber, R., Pulatsu, B., Quintero, M.S., Erochko, J. with Pulatsu, B. (corresp. author) (2022). Nonlinear Seismic Assessment of a Historic Rubble Masonry Building via Simplified and Advanced Computational Approaches. BUILDINGS, 12 (8), Art.No. ARTN 1130. doi: 10.3390/buildings12081130
 • H00A2B  Built Heritage Documentation
 • Professor, Carleton University